Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г. виж всички »

18

На 02.10.2020 г. в гр. Нова Загора бе извършена проверка на „ Складова база за съхранение на ПРЗ“ с оператор „Булагро“  АД гр. Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени част от изискванията към нейните елементи. Дадени са 11 предписания, които са изпълнени.