Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г.

21

„ТЕЦ Марица Изток 2” с оператор „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево.  повече»

22

„Производствена база Ямбол” с оператор „Континвест” ООД гр. София.  повече»

23

„Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора.  повече»

24

„Складова база за амониева селитра“ с оператор „Феролекс” ЕООД гр. Стара Загора.  повече»

25

„Предприятие за производство на средства за модифициране на времето” с оператор „Стройпроект” ЕООД гр. София. 
повече»