Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г. виж всички »

11

На 10.07.2020 г. в гр.Стара Загора бе извършена проверка на „Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр.Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. Дадени са 4 предписания свързани с пожарната безопасност на обекта и извършване на учебна евакуация.