Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

24

На 26.10.2018 г. в землището на с.Ковачево, общ. Раднево бе извършена проверка на „ТЕЦ Марица Изток 2” с оператор „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с.Ковачево, общ. Раднево. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.