Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

21

На 29.09.2018 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“ с оператор „Лукойл България” ЕООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал.От изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 80-А2/2017 за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на площадката. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.