Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               





 

Проверки 2018 г. виж всички »

23

На 12.10.2018 г. в гр. Ямбол бе извършена проверка на „Предприятие за хидравлични елементи и системи” с оператор „ХЕС” АД гр. Ямбол. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.