Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

27

На 5.12.2018 г. в гр. Ямбол бе извършена проверка на „Производствена база Ямбол” с оператор „Континвест” ООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадено е 1 предписание за отстраняване на технически проблем, което е изпълнено.