Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

22

На 5.10.2018 г. в землището на с.Медникарово, общ. Гълъбово бе извършена проверка на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” с оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал.От изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 102-А1/2017 за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на площадката. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.