Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Издадени

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2017 г.


РЕШЕНИЕ № 13-РД-153-02 от 30.01.2017 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-01 от 10.02.2017 г. на „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-381-00 от 17.02.2017 г. на „ОГО 2“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-306-02 от 20.02.2017 г. на ''БКС'' ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-382-00 от 20.02.2017 г. на „ХАЛАЧЕВ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-383-00 от 24.02.2017 г. на „ЕЛ ЕС ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-384-00 от 24.02.2017 г. на ОБЩИНА ОПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-385-00 от 27.02.2017 г. на „РАДЕКС-РР” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-386-01 от 28.02.2017 г. на ”КОНЕКС-ТИВА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-387-00 от 28.02.2017 г. на „СРЕДНА ГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-388-00 от 02.03.2017 г. на „НИК МАР ЛЕС” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-389-00 от 02.03.2017 г. на „МЕГАХАРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-01 от 02.03.2017 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-392-00 от 09.03.2017 г. на „ПИ ЕС АЙ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-390-00 от 08.03.2017 г. на „МЕГАХАРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-391-00 от 08.03.2017 г. на „МЕГАХАРТ ЕКОЛОДЖИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-310-01 от 17.03.2017 г. на ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-283-01 от 08.03.2017 г. на „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-04 от 15.03.2017 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-04 от 23.03.2017 г. на  „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД -321-01от 23.03.2017 г. на  ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-393-00 от 29.03.2017 г. на „ТИХ” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-396-00 от 29.03.2017 г. на „ДЪГА ПЛЮС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-395-00 от 29.03.2017 г. на „MAK – Николай Желев” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-394-00 от 29.03.2017 г. на  „МЕТАЛИК” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-397-00 от 07.04.2017 г. на  „РАЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-399-00 от 18.04.2017 г. на  „РАДУЛОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-02 от 13.04.2017 г. на  „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13–РД–211-01от 20.04.2017 г. на  „ДС КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-400-00 от 03.05.2017 г. на  „СИЛТЕКС” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-401-00 от 10.05.2017 г. на ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-394-01 от 12.05.2017 г. на „МЕТАЛИК” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-402-00 от 19.05.2017 г. на „Слънце Стара Загора Табак” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-403-00 от 19.05.2017 г. на „ ЕТ „НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-404-00 от 22.05.2017 г. на  ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-00 от 22.05.2017 г. на  ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-406-00 от 23.05.2017 г. на  „ЕН ДИ СИ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-407-00 от 23.05.2017 г. на ЕТ „КОНТРАКТ - НИКОЛАЙ ГАДЖЕВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-408-00 от 05.06.2017 г. на „МАРФИЛ-67” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-05 от 12.06.2017 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-409-00 от 19.06.2017 г. на „ТИТАН КОМЕРС 777” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-410-00 от 19.06.2017 г. на “РЕКОТУБ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-00 от 21.06.2017 г. на „БРИГАДА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-412-00 от 23.06.2017 г. на ”ДАМИАНА 2001” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-413-00 от 23.06.2017 г. на “АНИМЕКСС” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-350-01 от 13.07.2017 г. наСТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-415-00 от 20.07.2017 г. на „ЕКОФАРМ-2005” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-156-01 от 21.07.2017 г. на “БРИГАДА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-153-03 от 31.07.2017 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-414-00 от 06.07.2017 г. на „ЛИДЛ България ЕООД енд КО.” КД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-195-01 от 07.08.2017 г. на “ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-СЛИВЕН” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-01 от 22.08.2017 г. на „Братя Панчеви” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-417-00 от 28.08.2017 г. на „Нешстрой” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-416-00 от 10.08.2017 г. на „ЕЛЗЕМ БЪЛГАРИЯ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-422-00 от 08.09.2017 г. на ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ – клон Чирпан” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-06 от 08.09.2017 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-420-00 от 07.09.2017 г. на „В.А.Г.Р. - Трейд” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-423-00 от 11.09.2017 г. на „Никол-М Транс” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-03 от 20.09.2017 г. на “Катранджиев 73”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-149-02 от 18.10.2017 г. на ET “КРАСИМИР КОЛЕВ”  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-221-03 от 31.10.2017 г. на “ПЛАСТФОРМ”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-305-03 от 19.10.2017 г. на “ЗЛАТНАТА РЪКА”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-01 от 22.08.2017 г. на “Братя Панчеви”  ООД-ГР. ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-426-00 от 23.10.2017 г. на “ПЛАСТФОРМ”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-424-00 от 02.10.2017 г. на “ОБЩИНА КАЗАНЛЪК” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-00 от 12.10.2017 г. на “ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-427-00 от 24.10.2017 г. на “Ес Ер Технолоджис (Те)”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-210-01 от 24.10.2017 г. на “ЕКОР”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-11  от 16.11.2017 г. на  „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-02  от 06.11..2017 г. на „ ГРАДУС-1” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-428-00  от 10.11.2017 г. на „ КИВ – КОМЕРС - К ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-429-00  от 17.11.2017 г. на „ЕКОПОЙНТ-Е” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-00  от 27.11.2017 г. на ЕТ „Илия Илиев” СВЕДИ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-338-02  от 28.11.2017 г. на „ПЕЛИКАН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-431-00  от 19.12.2017 г. на АГРИАФЕР ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-161-01  от 01.12.2017 г. на „АНГЕЛОВ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-07  от 07.12..2017 г. на „СНЕЖАНКА 2003” ЕООД    

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2016 г.


РЕШЕНИЕ № 13-РД-332-00 от 04.01.2016 г. на ЕТ „СПИРО ГЕОРГИЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-333-00 от 13.01.2016 г. на „МЕТАЛИМПЕКС-2003” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-334-00 от 13.01.2016 г. на „ММ-ПАК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-335-00 от 15.01.2016 г. на „ЕМ ДЖИ ЕС-АД ИНДЪСТРИ РЕСАЙКЛИНГ ГРУП”АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-336-00 от 22.01.2016 г. на „БИОЦВЕТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-337-00 от 22.01.2016 г. на „ВЛАДИМПЕКС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-280-01 от 20.01.2016 г. на „Инфраструктурни системи” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-03 от 15.02.2016 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-338-00 от 08.02.2016 г. на „ПЕЛИКАН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-339-00 от 12.02.2016 г. на „ИЗКОП-2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-340-00 от 29.02.2016 г. на „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-339-01 от 21.03.2016 г. на „ИЗКОП-2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-341-00 от 02.03.2016 г. на „ВИКТОРИЯ 1103” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-327-01 от 18.03.2016 г. на „АВТОЧАСТИ-ФРАНЦ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-338-01 от 31.03.2016 г. на „ПЕЛИКАН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-342-00 от 23.03.2016 г. на „СОКОЛ 69” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-343-00 от 28.03.2016 г. на „ЛЮНИ ТРАНС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-344-00 от 31.03.2016 г. на „ВИКТОРИ- ВЛАД 74” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-09 от 16.03.2016 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-221-02 от 28.03.2016 г. на „ПЛАСТФОРМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-09 от 16.03.2016 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-345-00 от 11.04.2016 г. на „ЖИЛМЕН ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-346-00 от 12.04.2016 г. на ЕТ „НЕДЯЛКО СТОЯНОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-02 от 12.04.2016 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-305-01 от 27.04.2016 г. на „ЗЛАТНАТА РЪКА“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-340-01 от 29.03.2016 г. на  „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-259-03 от 16.05.2016 г. на  „ВИБЕСТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-350-00 от 12.05.2016 г. на „СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-352-00 от 14.05.2016 г. на „МИРОН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-355-00 от 25.05.2016 г. на „ЕВРОМЕБЕЛ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-356-00 от 27.05.2016 г. на „КИБО 2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-347-00 от 25.05.2016 г. на „СОНИТЕХ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ№ 13-РД-354-00 от 25.05.2016 г.  на „Н.К. ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-358-00 от 30.05.2016 г. на „ЗМЕЕВИ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-357-00 от 30.05.2016 г. на „САР-СПЕД” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-349-00 от 12.05.2016 г. на ЕТ „ТОНИ - АНДОН ЖЕЛЯЗКОВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-00 от 14.05.2016 г. на „ГРАДУС-1” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-353-00 от 16.05.2016 г. на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-01 от 23.06.2016  г. на „ГРАДУС-1” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-361-00 от 27.06.2016 г. на „УТС-УМВЕЛТ ТРЕНД СЕРВИС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-359-00 от 03.06.2016 г. на „ПЛАТЕНИК” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-360-00 от 16.06.2016 г. на „КЕНЕЛИН-1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-347-01 от 11.07.2016 г. на „СОНИТЕХ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-362-00 от 14.07.2016 г. на „НЕНОВСКИ-2015” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-225-03 от 01.07.2016 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-364-00 от 19.07.2016 г. на „ПАН 2012” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-363-00 от 19.07.2016 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-02 от 22.07.2016 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-225-04 от 12.07.2016 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-365-00 от 10.08.2016 г. на „МИТЕВ СТРОЙ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-366-00 от 15.08.2016 г. на ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО „МЪГЛИЖ -2004” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-02 от 13.09.2016 г. на  „КАТРАНДЖИЕВ 73'' ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-305-02 от 13.09.2016 г. на „ЗЛАТНАТА РЪКА“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-367-00 от 04.10.2016 г. на „БУЛТРАНС-10” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-368-00 от 04.10.2016 г. на „БУЛТРАНС-10” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-370-00 от 31.10.2016 г. на „ТОМИ РЕСУРС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-03 от 07.11.2016 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-164-02 от 10.11.2016 г. на „ТОМИ РЕСУРС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-183-03 от 11.11.2016 г. на „НЕЛСЕН ЧИСТОТА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-04 от 14.11.2016 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-371-00 от 16.11.2016 г. на „РСМ-КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-372-00 от 16.11.2016 г. на „РЕНИ-ХРИС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-373-00 от 17.11.2016 г. на „ПЕНИТАЛЕС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-03 от 05.12.2016 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-375-00 от 05.12.2016 г. на „ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-376-00 от 12.12.2016 г. на „ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-379-00 от 21.12.2016 г. на „РОБЕРТЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2015 г.

 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-02 от 18.08.2015 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-03 от 04.11.2015 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-272-01 от 21.05.2015 г. на „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-309-00 от 02.06.2015 г. на „КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София
РЕШЕНИЕ № 13-РД-312-00 от 10.06.2015 г. на „БУЛКОМ” ЕООД, гр.Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-317-00 от 14.07.2015 г. на „СИТИ БЕТОН” ЕООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-319-00 от 24.08.2015 г. на „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив
РЕШЕНИЕ № 13-РД-310-00 от 04.06.2015 г. на ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-313-00 от 16.06.2015 г. на „СИТИ БЕТОН” ЕООД, гр. Ст. Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-08 от 05.01.2015 г. на „СОРИКО” ООД, гр. Нова Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-01 от 11.03.2015 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-231-04 от 09.03.2015 г. на „ЕКОЕРИА“ ООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-183-01 от 12.02.2015 г. на „НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ ООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-228-01 от 04.03.2015 г. на „ТРАК МОБАЙЛ“ ЕООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-257-01 от 10.03.2015 г. на „АНБОР-76” ЕООД, гр.Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-01 от 13.02.2015 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД, гр Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-223-01 от 30.03.2015 г. на „РОСТЕР” ООД, гр. Смолян
РЕШЕНИЕ № 13-РД-206-04 от 15.04.2015 г. на „ДИМАРАТ” ООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-170-02 от 13.08.2015 г. на „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА” ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-288-00 от 09.01.2015 г. на ЕТ „СОНЯ ЕКО- ЦОНКА МАРИНОВА'', общ. Тунджа, с.Калчево
РЕШЕНИЕ № 13-РД-207-02 от 06.11.2015 г. на „EСКОМ” ООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-158-01 от 23.09.2015 г. на ЕТ „АНТОНИЯ-ТОНКА ПЕНЕВА”, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-183-02 от 25.05.2015 г. на „НЕЛСЕН ЧИСТОТА” ООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-292-00 от 23.01.2015 г. на ЕТ „ТОП ХАРТ-ПЕТЪР КИСЬОВ”, гр. Стралджа
РЕШЕНИЕ № 13-РД-304-00 от 26.03.2015 г. на „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС” АД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-298-00 от 05.02.2015 г. на „АРГ-СТРОЙ” ООД, гр.Сливен
РЕШЕНИЕ № 13-РД-286-00 от 29.12.2014 г. на „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-290-00 от 20.01.2015 г. на ЕТ „ГАТЕНА - ГАНЬО НАНЧЕВ”, гр. Казанлък
РЕШЕНИЕ № 13-РД-303-00 от 17.03.2015 г. на „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София
РЕШЕНИЕ № 13-РД-322-00 от 16.09.2015 г. на „ИНДУСТРИАЛПЛАСТ” ЕООД, гр. Казанлък
РЕШЕНИЕ13-РД-326-00 от 06.11.2015г. на „ИНСТ-ЖЕЛЯЗКОВИ” ЕООД, община Братя Даскалови, с. Плодовитово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-323-00 от 01.10.2015 г. на „ЕКО БУЛ ПЛАСТ 2014'' ЕООД, гр.Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-302-00 от 09.03.2015 г. на ET „ПЛАМЕН ПЕТКОВ- БУЛТРАНС”, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-299-00 от 10.02.2015 г. на „БИЛДИНГ-ТД” ЕООД, гр.Сливен
РЕШЕНИЕ № 13-РД-307-00 от 05.05.2015 г. на „БИСЕР ОЛИВА-98” АД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-00 от 14.01.2015 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-289-00 от 12.01.2015 г. на „ЕНЕРГИЯ” ЕООД, гр. Казанлък
РЕШЕНИЕ № 13-РД-314-00 от 22.06.2015 г. на „ЖАСМИНА-КОМЕРС” ЕООД, Община Тунджа, с. Кукорево
РЕШЕНИЕ № 13-РД-308-00 от 18.05.2015 г. на „ЗАРАСТРОЙ” ООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-305-00 от 27.03.2015 г. на „ЗЛАТНАТА РЪКА“ ЕООД, гр. Нова Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-297-00 от 04.02.2015 г. на „ИНФОРМАТ” ООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-300-00 от 17.02.2015 г. на „КАТЕКС” АД, гр. Казанлък
РЕШЕНИЕ № 13-РД-296-00 от 02.02.2015 г. на „КООПЕРАЦИЯ “СИНВЕКС”, гр.Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-311-00 от 10.06.2015 г. на Община Павел баня, гр. Павел баня
РЕШЕНИЕ № 13-РД-321-00 от 14.09.2015 г. на ОБЩИНА ЧИРПАН, гр. Чирпан
РЕШЕНИЕ № 13-РД-320-00 от 07.09.2015 г. на „Петер Якобсен Щрасен–унд Тиефбау ООД & Ко КД“ КЧТ, гр.Сливен
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-03 от 04.11.2015 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-259-02 от 24.11.2015 г. на „ВИБЕСТ” ООД, гр. Елхово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-329-00 от 20.11.2015 г. на „БГ- ПЛАСТ 2001” ООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-216-02 от 06.11.2015 г. на „ЕСКОМ” ООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-00 от 25.11.2015 г. на „Братя Панчеви” ЕООД - гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-295-00 от 02.02.2015 г. на „СТРОЙМАТ 2002” ЕООД, гр. Казанлък
РЕШЕНИЕ № 13-РД-324-00 от 02.10.2015 г. на „ТРТ-ТЕКСА РЕСАЙКЪЛ ТРАНСПОРТ'' ЕООД, гр.Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-306-01 от 30.11.2015 г. на „БКС” ООД, гр. Тополовград
РЕШЕНИЕ № 13-РД-301-00 от 26.02.2015 г. на „РОТОР” ЕООД, гр. Нова Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-328-00 от 16.11.2015 г. на ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, гр. Твърдица
РЕШЕНИЕ № 13-РД-318-00 от 14.08.2015 г. на „АВТОЛУКС” ООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-01 от 13.02.2015 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73'' ЕООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-296-01 от 18.02.2015 г. на „КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС“, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-171-02 от 11.08.2015 г. на „МАКСИН” ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13–РД–254-02 от 03.12.2015г.на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-331-00 от 11.12.2015 г. на „ЕКО БУЛ ПЛАСТ 2014“ ЕООД