Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Издадени

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2015 г.

 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-02 от 18.08.2015 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-03 от 04.11.2015 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-272-01 от 21.05.2015 г. на „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-309-00 от 02.06.2015 г. на „КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София
РЕШЕНИЕ № 13-РД-312-00 от 10.06.2015 г. на „БУЛКОМ” ЕООД, гр.Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-317-00 от 14.07.2015 г. на „СИТИ БЕТОН” ЕООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-319-00 от 24.08.2015 г. на „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив
РЕШЕНИЕ № 13-РД-310-00 от 04.06.2015 г. на ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-313-00 от 16.06.2015 г. на „СИТИ БЕТОН” ЕООД, гр. Ст. Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-08 от 05.01.2015 г. на „СОРИКО” ООД, гр. Нова Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-01 от 11.03.2015 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-231-04 от 09.03.2015 г. на „ЕКОЕРИА“ ООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-183-01 от 12.02.2015 г. на „НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ ООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-228-01 от 04.03.2015 г. на „ТРАК МОБАЙЛ“ ЕООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-257-01 от 10.03.2015 г. на „АНБОР-76” ЕООД, гр.Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-01 от 13.02.2015 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД, гр Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-223-01 от 30.03.2015 г. на „РОСТЕР” ООД, гр. Смолян
РЕШЕНИЕ № 13-РД-206-04 от 15.04.2015 г. на „ДИМАРАТ” ООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-170-02 от 13.08.2015 г. на „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА” ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-288-00 от 09.01.2015 г. на ЕТ „СОНЯ ЕКО- ЦОНКА МАРИНОВА'', общ. Тунджа, с.Калчево
РЕШЕНИЕ № 13-РД-207-02 от 06.11.2015 г. на „EСКОМ” ООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-158-01 от 23.09.2015 г. на ЕТ „АНТОНИЯ-ТОНКА ПЕНЕВА”, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-183-02 от 25.05.2015 г. на „НЕЛСЕН ЧИСТОТА” ООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-292-00 от 23.01.2015 г. на ЕТ „ТОП ХАРТ-ПЕТЪР КИСЬОВ”, гр. Стралджа
РЕШЕНИЕ № 13-РД-304-00 от 26.03.2015 г. на „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС” АД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-298-00 от 05.02.2015 г. на „АРГ-СТРОЙ” ООД, гр.Сливен
РЕШЕНИЕ № 13-РД-286-00 от 29.12.2014 г. на „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-290-00 от 20.01.2015 г. на ЕТ „ГАТЕНА - ГАНЬО НАНЧЕВ”, гр. Казанлък
РЕШЕНИЕ № 13-РД-303-00 от 17.03.2015 г. на „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София
РЕШЕНИЕ № 13-РД-322-00 от 16.09.2015 г. на „ИНДУСТРИАЛПЛАСТ” ЕООД, гр. Казанлък
РЕШЕНИЕ13-РД-326-00 от 06.11.2015г. на „ИНСТ-ЖЕЛЯЗКОВИ” ЕООД, община Братя Даскалови, с. Плодовитово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-323-00 от 01.10.2015 г. на „ЕКО БУЛ ПЛАСТ 2014'' ЕООД, гр.Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-302-00 от 09.03.2015 г. на ET „ПЛАМЕН ПЕТКОВ- БУЛТРАНС”, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-299-00 от 10.02.2015 г. на „БИЛДИНГ-ТД” ЕООД, гр.Сливен
РЕШЕНИЕ № 13-РД-307-00 от 05.05.2015 г. на „БИСЕР ОЛИВА-98” АД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-00 от 14.01.2015 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-289-00 от 12.01.2015 г. на „ЕНЕРГИЯ” ЕООД, гр. Казанлък
РЕШЕНИЕ № 13-РД-314-00 от 22.06.2015 г. на „ЖАСМИНА-КОМЕРС” ЕООД, Община Тунджа, с. Кукорево
РЕШЕНИЕ № 13-РД-308-00 от 18.05.2015 г. на „ЗАРАСТРОЙ” ООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-305-00 от 27.03.2015 г. на „ЗЛАТНАТА РЪКА“ ЕООД, гр. Нова Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-297-00 от 04.02.2015 г. на „ИНФОРМАТ” ООД, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-300-00 от 17.02.2015 г. на „КАТЕКС” АД, гр. Казанлък
РЕШЕНИЕ № 13-РД-296-00 от 02.02.2015 г. на „КООПЕРАЦИЯ “СИНВЕКС”, гр.Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-311-00 от 10.06.2015 г. на Община Павел баня, гр. Павел баня
РЕШЕНИЕ № 13-РД-321-00 от 14.09.2015 г. на ОБЩИНА ЧИРПАН, гр. Чирпан
РЕШЕНИЕ № 13-РД-320-00 от 07.09.2015 г. на „Петер Якобсен Щрасен–унд Тиефбау ООД & Ко КД“ КЧТ, гр.Сливен
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-03 от 04.11.2015 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-259-02 от 24.11.2015 г. на „ВИБЕСТ” ООД, гр. Елхово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-329-00 от 20.11.2015 г. на „БГ- ПЛАСТ 2001” ООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-216-02 от 06.11.2015 г. на „ЕСКОМ” ООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-00 от 25.11.2015 г. на „Братя Панчеви” ЕООД - гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-295-00 от 02.02.2015 г. на „СТРОЙМАТ 2002” ЕООД, гр. Казанлък
РЕШЕНИЕ № 13-РД-324-00 от 02.10.2015 г. на „ТРТ-ТЕКСА РЕСАЙКЪЛ ТРАНСПОРТ'' ЕООД, гр.Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-306-01 от 30.11.2015 г. на „БКС” ООД, гр. Тополовград
РЕШЕНИЕ № 13-РД-301-00 от 26.02.2015 г. на „РОТОР” ЕООД, гр. Нова Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-328-00 от 16.11.2015 г. на ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, гр. Твърдица
РЕШЕНИЕ № 13-РД-318-00 от 14.08.2015 г. на „АВТОЛУКС” ООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-01 от 13.02.2015 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73'' ЕООД, гр. Ямбол
РЕШЕНИЕ № 13-РД-296-01 от 18.02.2015 г. на „КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС“, гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-171-02 от 11.08.2015 г. на „МАКСИН” ЕООД, гр. Гълъбово
РЕШЕНИЕ № 13–РД–254-02 от 03.12.2015г.на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-331-00 от 11.12.2015 г. на „ЕКО БУЛ ПЛАСТ 2014“ ЕООД