Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Издадени

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-535-01 от 13.01.2023 г. на „МОНАМУР 6” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-397-03 от 13.02.2023 г. на „БОЗАВ” EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-515-02 от 20.02.2023 г. на „РЕКОТУБ” EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-588-00 от 16.03.2023 г. на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ 1” 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-589-00 от 27.03.2023 г. на „УНИВЕРСАЛМЕТАЛ ПЛЮС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-549-01 от 10.04.2023 г. на „РУСКОВ АУТО” EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-590-00 от 13.04.2023 г. на „МЕТАЛТРАНС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-591-00 от 18.04.2023 г. на „СУБИНО” EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-08 от 28.04.2023 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-584-01 от 28.04.2023 г. на „РОЙДЕВ АУТО” EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-466-04 от 28.04.2023 г. на „ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-СЛИВЕН” ООД

 

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-462-01 от 18.01.2022 г. на „НАНСИ-88 НМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-577-00 от 18.01.2022 г. на „ВОДОЛЕЙ 2012” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-582-00 от 01.04.2022 г. на „БИ ЕЙЧ ДИ МЕТАЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-436-05 от 06.04.2022 г. на „БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-514-01 от 06.04.2022 г. на „КУШЛЕВ ГРУП 84” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-584-00 от 06.04.2022 г. на „РОЙДЕВ АУТО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-559-01 от 07.04.2022 г. на „ХИГИЯ КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-546-02 от 21.04.2022 г. на „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-508-02 от 11.05.2022 г. на „ДК СОФТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-07 от 02.06.2022 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-398-01 от 13.07.2022 г. на „СРЕДНА ГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-08 от 13.07.2022 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-490-04 от 01.08.2022 г. на „ТРАНСИНСС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-585-00 от 01.08.2022 г. на „ИВ ТЕХ ГРУП” EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-586-00 от 24.08.2022 г. на „КРАСИМИР СТЕФАНОВ 888” EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-464-04 от 23.08.2022 г. на „МЕГА РЕСУРС” АД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-578-02 от 17.10.2022 г. на „МАСТЪР МЕТАЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-582-01 от 19.10.2022 г. на „БИ ЕЙЧ ДИ МЕТАЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-517-04 от 10.10.2022 г. на „ЕКО БИЛД ПРОДЖЕКТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-567-04 от 06.12.2022 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-559-02 от 12.12.2022 г. на „ХИГИЯ КОНСУЛТ” EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-522-02 от 15.12.2022 г. на „ИЛИЕВ АУТО 84” EООД

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-555-00 от 11.01.2021 г. на „СУПЕР- ТРАНС- 99“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-556-00 от 14.01.2021 г. на „АУТОМОРГА ФРАНЦ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-05 от 05.02.2021 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-557-00 от 09.02.2021 г. на „ЧОКО 87” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-508-01 от 09.02.2021 г. на „ДК СОФТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-558-00 от 17.02.2021 г. на „СТОНИК АУТО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-525-02 от 04.03.2021 г. на „ВЕНРЕСУРС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-06  от 31.03.2021 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-476-03  от 29.04.2021 г. на „ЕКОР” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-559-00  от 09.06.2021 г. на „ХИГИЯ КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-562-00  от 10.06.2021 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-517-03  от 22.06.2021 г. на „ЕКО БИЛД ПРОДЖЕКТ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-509-01  от 01.07.2021 г. на „КОНТИНВЕСТ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-567-00  от 15.07.2021 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-08  от 03.08.2021 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-490-03  от 04.08.2021 г. на „ТРАНСИНСС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-572-00  от 17.08.2021 г. на „ТЕ-КА ЕКОЛОДЖИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-07 от 25.08.2021 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-573-00 от 20.09.2021 г. на „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-467-02 от 12.10.2021 г. на ЕТ „МИНКА АСЕНОВА – АСЕН АСЕНОВ“
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-435-05 от 14.12.2021 г. на „ДЖИ ЕС “ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-575-00 от 23.12.2021 г. на „АЙ МЕД ГРУП" ООД
 

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2020 г.

​РЕШЕНИЕ № 13-ДО-547-01  от 06.02.2020 г. на „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-550-00  от 17.02.2020 г. на „АВТОЧАСТИ МЕРЦЕДЕС- БЕНЦ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-546-01  от 10.03.2020 г. на „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-425-02  от 05.05.2020 г. на „КОНДОР – НИКОЛАЙ ДИМОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-551-00  от 08.06.2020 г. на „ПИВ ПЛАСТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-511-01  от 10.07.2020 г. на „КА - МЕТАЛ 69" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-07  от 14.07.2020 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-552-00  от 26.08.2020 г. на „ЛЮДОН ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-553-00  от 10.09.2020 г. на „НЕЛ 1990” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-554-00  от 10.12.2020 г. на „ПРЕСЛАВЕН 3000” ЕООД

 

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-445-03  от 03.01.2019 г. на „АЛФА СТИЙЛ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-544-00  от 09.01.2019 г. на „МИКИ И ВИКИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-532-01  от 05.02.2019 г. на „ДРАГОЛОВ АУТО ”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-496-01  от 06.02.2019 г. на „ВРН 69”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-472-02  от 12.02.2019 г. на ЕТ „НЕДЯЛКО СТОЯНОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-517-02  от 18.02.2019 г. на „ЕКО БИЛД ПРОДЖЕКТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-545-00  от 25.02.2019 г. на „КИ КЪМПАНИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-522-01  от 25.02.2019 г. на „ИЛИЕВ АУТО 84” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-06  от 25.02.2019 г. на „ПЕТГРУП-ГЪЛЪБОВО”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-474-03  от 28.03.2019 г. на „БЪГИ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-436-04  от 10.04.2019 г. на „БУЛ КРИС НИК – 09“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-404-03  от 24.04.2019 г. на „МЕТАЛ - ХАРТ”   ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-06  от 21.05.2019 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-06  от 25.06.2019 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-418-04  от 16.07.2019 г. на „ЕН ДИ СИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-546-00  от 16.07.2019 г. на „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-547-00  от 12.08.2019 г. на „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-549-00  от 04.11.2019 г. на „РУСКОВ АУТО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-548-00  от 04.11.2019 г. на „М - КАР 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-451-04  от 18.11.2019 г. на „ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД
 

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-534-00  от 10.01.2018 г. на „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-535-00  от 11.01.2018 г. на „МОНАМУР 6” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-04  от 15.01.2018 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО”  ЕООД                                      
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-536-00  от 17.01.2018 г. на „ПЕТРОЛ СЪРВИС“ ЕООД                                           
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-537-00  от 15.02.2018 г. на „АВТО-БАЗА ЧЕРГАНОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-476-02  от 08.03.2018 г. на „ЕКОР“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-538-00  от 08.03.2018 г. на „ИИ-ИВАН ДИМОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-447-03  от 23.03.2018 г. на „ФЕРОЛЕКС  РЕСАЙКЪЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-539-00  от 16.04.2018 г. на „МИТ И КО“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-05  от 19.04.2018 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-05  от 21.05.2018 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-413-02  от 29.05.2018 г. на ЕТ „БОРУЙ ГОЧО ДИМИТРОВ“
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-435-04  от 13.06.2018 г. на „ДЖИ ЕС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-541-00  от 25.06.2018 г. на „СПРИНТ 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-446-01  от 25.07.2018 г. на „КАЛЕ“ ЕООД                            
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-542-00  от 07.08.2018 г. на „ВИР-90” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-05  от 28.08.2018 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-449-00  от 29.08.2018 г. на ЕТ „ТОНИ-АНДОН  ЖЕЛЯЗКОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-436-03  от 19.10.2018 г. на „БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-513-02  от 01.11.2018 г. на „ТАТ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-08  от 06.11.2018 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-538-01  от 14.12.2018 г. на „ИИ - ИВАН ДИМОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-543-00  от 17.12.2018 г. на „ЕКОСЕЙФ” ООД
 

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-450-04 от 01.03.2017 г. на „ИНСАЙТ-5“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-464-03 от 31.03.2017 г. на „МЕГА  РЕСУРС”  АД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-528-00 от 03.04.2017 г. на „ЕНЕРГОИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-473-03 от 04.04.2017 г. на „ПЕТРОВ 05“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-519-01 от 04.04.2017 г. на „ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-493-05 от 04.04.2017 г. на „ЕКОЕРИЯ“ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-527-01 от 04.04.2017 г. на  ЕТ „ Михалев комерс – Михаил Михалев”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-475-01 от 04.04.2017 г. на „СЕЛФАТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-04 от 28.04.2017 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-500-04 от 12.05.2017 г. на „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-424-06 от 22.06.2017 г. на „АЪРЪН МЕН” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-515-01 от 03.07.2017 г. на „РЕКОТУБ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-489-03 от 14.07.2017 г. на „Е. МИРОЛИО“ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-529-00 от 07.07.2017 г. на „ВЪЗХОД 2008” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-445-02 от 10.08.2017 г. на „АЛФА СТИЙЛ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-530-00 от 07.08.2017 г. на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-531-00 от 07.08.2017 г. на „ЕКОСТИЙЛ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-466-03 от 28.08.2017 г. на „ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-СЛИВЕН” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-397-02 от 13.09.2017 г. на „БОЗАВ”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-476-01 от 23.10.2017 г. на „ЕКОР”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-06 от 09.10.2017 г. на „СОРИКО”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-533-00  от 10.11.2017 г. на „КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ” ЕООД                                            
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-07  от 15.12.2017 г. на „СОРИКО”  ЕООД