Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Прекратени

Прекратени регистрационни документи - 2024 г.

Прекратени регистрационни документи - 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-511-03 от 07.06.2023 г. на „ТРАНСТЕКС 3” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-542-02 от 27.06.2023 г. на „БУЛ 17” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-573-01 от 21.08.2023 г. на „БУЛ 17” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-531-01 от 09.10.2023 г. на „ПАЧО 83” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-284-01 от 21.11.2023 г. на „МЕГАХАРТ ЕКОЛОДЖИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-410-01 от 27.11.2023 г. на „РЕКОТУБ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-11 от 18.12.2023 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-445-03 от 18.12.2023 г. на „АТЗ ПРОДЖЕКТ” ЕООД
 

Прекратени регистрационни документи - 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-368-01 от 26.01.2022 г. на „БУЛТРАНС-10” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-303-04 от 04.02.2022 г. на „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-290-01 от 01.04.2022 г. на ЕТ „ГАТЕНА-ГАНЬО НАНЧЕВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-381-01 от 04.04.2022 г. на „ОГО-2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-295-01 от 14.11.2022 г. на „СТРОЙМАТ-2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-519-00 от 17.11.2022 г. на ЕТ „ДИМИТЪР МИТЕВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-183-04 от 01.12.2022 г. на „НЕЛСЕН ЧИСТОТА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-477-01 от 02.12.2022 г. на „ПЛАМСТРОЙ 2008” ЕООД

Прекратени регистрационни документи - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-282-01 от 25.01.2021 г. на „КАНАЛ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-367-01 от 11.02.2021 г. на „БУЛТРАНС 10” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-481-01 от 12.04.2021 г. на „ВИДЕНОВ ГРУП” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-363-01 от 15.07.2021 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-283-04 от 19.07.2021 г. на „ЕКОБУЛСОРТ" ЕАД

Прекратени регистрационни документи - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-288-01 от 05.02.2020 г. на ЕТ ”СОНЯ ЕКО – ЦОНКА МАРИНОВА”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-500-05 от 06.02.2020 г. на „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-488-01 от 12.03.2020 г. на „СТРОЙКОМПЛЕКТ 97” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-479-00 от 23.03.2020 г. на „ЗАГОРА ЧОРАП“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-483-01 от 08.06.2020 г. на „ПИВ ПЛАСТ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-390-01 от 20.10.2020 г. на „МЕГАХАРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-391-01 от 20.10.2020 г. на „МЕГАХАРТ ЕКОЛОДЖИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-459-01 от 22.12.2020 г. на „Супер Транс - 99” ООД

Прекратени регистрационни документи - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-167-01 от 01.02.2019 г. на  ЕТ „ЕЛИТ ПЛАСТ- ТАНЬО БОЯНОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-437-01 от 01.03.2019 г. на „КОНСУЛТ ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-298-01 от 03.05.2019 г. на „АРГ - СТРОЙ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-443-01 от 10.05.2019 г. на „МАРИЦА БИЛДИНГ МАТИРИЪЛС” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-292-01 от 13.06.2019 г. на  ЕТ „ТОП ХАРТ - ПЕТЪР КИСЬОВ”
​РЕШЕНИЕ № 13-РД-277-01 от 13.06.2019 г. на „ГОЛДЕН- В“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-315-01 от 18.06.2019 г. на „ФАЛКОНГРУП 3” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-266-01 от 28.06.2019 г. на „ТТ АЛУМИНИУМ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-313-01 от 29.08.2019 г. на „СИТИ БЕТОН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-317-01 от 09.09.2019 г. на „СИТИ БЕТОН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-265-01 от 10.09.2019 г. на „МАРИЦА ТРАНС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-441-01 от 25.09.2019 г. на „ПАВЛОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-230-01 от 03.10.2019 г. на ЕТ „УНИВЕРСАЛ-СОФИЯ-ДИМИТЪР ИЛИЕВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-232-01 от 03.10.2019 г. на ЕТ „УНИВЕРСАЛ-СОФИЯ-ДИМИТЪР ИЛИЕВ” 

Прекратени регистрационни документи - 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-171-03 от 01.03.2017 г. на “МАКСИН”ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-238-01 от 24.07.2017 г. на ''ПОЛИМЕР ГРУП'' ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-293-01 от 01.08.2017 г. на “ЕКОЕСТ”ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-182-01 от 29.11.2017 г. на “ЖАКИМИТ” ЕООД