Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Списък на инсталации, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Наредба № 4 от 05.04.2013 г.

Списък на инсталации, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Наредба № 4 от 05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци