Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Откази

Откази за издаване на разрешения за дейности с отпадъци - 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-579-00 от 04.02.2022 г. на  „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-580-00 от 07.02.2022 г. на  „ПРЕРАБОТКА ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-581-00 от 07.02.2022 г. на  „ПАПКО ИНДЪСТРИЙС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-583-00 от 01.04.2022 г. на  „ДКЦ 2 СЛИВЕН" ЕООД

Откази за издаване на разрешения за дейности с отпадъци - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-526-01 от 11.06.2021 г. на  „МИГ ТРЕЙД ГРУП” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-565-00 от 07.07.2021 г. на  „ПРОАГРО РАДЕЦКИ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-566-00 от 07.07.2021 г. на  „БАМЗИ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-576-00 от 30.12.2021 г. на  „ПАПКО ИНДЪСТРИЙС" ЕООД