Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Откази

Откази за издаване на разрешения за дейности с отпадъци - 2024 г.

Откази за издаване на разрешения за дейности с отпадъци - 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-587-00 от 21.02.2023 г. на  „АГЛИКА ТРЕЙД" ООД
 

Откази за издаване на разрешения за дейности с отпадъци - 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-579-00 от 04.02.2022 г. на  „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-580-00 от 07.02.2022 г. на  „ПРЕРАБОТКА ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-581-00 от 07.02.2022 г. на  „ПАПКО ИНДЪСТРИЙС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-583-00 от 01.04.2022 г. на  „ДКЦ 2 СЛИВЕН" ЕООД

Откази за издаване на разрешения за дейности с отпадъци - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-526-01 от 11.06.2021 г. на  „МИГ ТРЕЙД ГРУП” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-565-00 от 07.07.2021 г. на  „ПРОАГРО РАДЕЦКИ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-566-00 от 07.07.2021 г. на  „БАМЗИ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-576-00 от 30.12.2021 г. на  „ПАПКО ИНДЪСТРИЙС" ЕООД