Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Откази

Откази за издаване на регистрационни документи - 2023 г.

Откази за издаване на регистрационни документи - 2022 г.

Откази за издаване на регистрационни документи - 2021 г.

Откази за издаване на регистрационни документи - 2020 г.

Откази за издаване на регистрационни документи - 2019 г.

Откази за издаване на регистрационни документи - 2015 г.