Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Откази

Откази за издаване на регистрационни документи - 2024 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-686-00 от 11.03.2024 г. на „ИРМА ВИСЕНТЕ” ООД

Откази за издаване на регистрационни документи - 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-652-00 от 27.03.2023 г. на „МАКСИМА ТРАНС" EOOД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-660-00 от 10.05.2023 г. на „ДРАГОЛОВ АУТО" EOOД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-664-00 от 13.06.2023 г. на „БЛИЦ" EOOД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-673-00 от 07.11.2023 г. на „ИЗИ ТРАНС МОБИЛ" EOOД

Откази за издаване на регистрационни документи - 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-605-00  от 04.01.2022 г. на „ПАПКО ИНДЪСТРИЙС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-630-00  от 29.07.2022 г. на ЕТ ДАНИКО-ДАНИЕЛ ДОНЕВ - НИКОЛАЙ ДОНЕВ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-631-00  от 01.08.2022 г. на „РЕКОТУБ ТРЕЙД“ ООД
РЕШЕНИЕ №13-РД-636-00 от 03.10.2022 г.  на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД, клон Горна Тунджа-Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 13-РД-638-00 от 20.10.2022 г. на „БИСЕР ОЛИВА" АД

Откази за издаване на регистрационни документи - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-540-00  от 15.02.2021 г. на „БГ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-541-00  от 15.02.2021 г. на „ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-543-00  от 19.02.2021 г. на „РЕКУЕСТА“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-556-00  от 21.06.2021 г. на „БУЛ 17“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-561-00  от 22.07.2021 г. на „ДИНАС“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-598-00  от 13.12.2021 г. на ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-606-00  от 20.12.2021 г. на „ПРЕРАБОТКА ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-600-00  от 23.12.2021 г. на „ФОРМАТТ БИЛДИНГ ПРОДЪКТС" ЕООД

Откази за издаване на регистрационни документи - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-487-00  от 03.01.2020 г. на „ТРАШ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-489-00  от 04.02.2020 г. на „ТРАШ ЮНИВЪРС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-497-00  от 14.04.2020 г. на „СЕМ СПЕД 2008” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-523-00  от 10.09.2020 г. на ЕТ „ТЕРРА – ИВАНКА АТАНАСОВА”

Откази за издаване на регистрационни документи - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-466-00  от 20.03.2019 г. на  „АГЛИКА ТРЕЙД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-484-00  от 14.11.2019 г. на „ТРЕЙС- ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

Откази за издаване на регистрационни документи - 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-291-00 от 20.01.2015 г. на ЕТ ”ГАТЕНА - ГАНЬО НАНЧЕВ”, гр. Казанлък