Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Прекратени

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2024 г.


РЕШЕНИЕ № 13-ДО-514-02 от 02.01.2024 г. на „КУШЛЕВ ГРУП 84" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-473-05 от 12.01.2024 г. на „ПЕТРОВ-05" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-531-01 от 30.01.2024 г. на „ЕКОСТИЙЛ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-430-03 от 05.02.2024 г. на „ЕКОСЪН" ЕООД

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-545-01 от 01.02.2023 г. на „КИ КЪМПАНИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-422-01 от 16.02.2023 г. на  МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-547-02 от 06.03.2023 г. на „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-448-01 от 10.03.2023 г. на ЕТ „ТАНКА ГЕНОВА-ДИДИ - ГЕНО ГОСПОДИНОВ" 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-478-01 от 26.07.2023 г. на „МАКС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-497-01 от 16.11.2023 г. на „МЕТАЛИК-СЛИВЕН" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-423-01 от 23.11.2023 г. на „АРСЕНАЛ" АД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-533-01 от 12.12.2023 г. на „КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-555-01 от 22.12.2023 г. на „СУПЕР ТРАНС-99" ООД

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-413-03 от 16.02.2022 г. на  ЕТ  „БОРУЙ - ГОЧО ДИМИТРОВ"
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-530-00 от 20.12.2022 г. на „ФЕНИКС ГРИЙН" ЕООД

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-396-02 от 12.01.2021 г. на  „АВТОЧАСТИ ФРАНЦ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-542-01 от 25.05.2021 г. на  „ВИР-90” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-520-01 от 23.11.2021 г. на  „КАМИДА ОЙЛ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-07 от 30.12.2021 г. на  „ФЕНИКС ЕКСПОРТ" ЕООД

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-487-01 от 03.02.2020 г. на  „БЕТИНА- 2000” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-543-01 от 04.03.2020 г. на  „ЕКОСЕЙФ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-456-03 от 14.09.2020 г. на  „НОВА - УНИВЕРСАЛ ” ООД

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-539-01 от 18.07.2019 г. на  „МИТ И КО”ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-519-02 от 22.07.2019 г. на  „ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ”ООД

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-432-03 от 09.01.2018 г. на  ЕТ „ЕМИЛ УЗУНОВ-МОНАМУР”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-536-01 от 18.10.2018 г. на  „ПЕТРОЛ СЪРВИС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-534-01 от 15.11.2018 г. на  „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД