Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Прекратени

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-413-03 от 16.02.2022 г. на  ЕТ  „БОРУЙ - ГОЧО ДИМИТРОВ"

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-396-02 от 12.01.2021 г. на  „АВТОЧАСТИ ФРАНЦ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-542-01 от 25.05.2021 г. на  „ВИР-90” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-520-01 от 23.11.2021 г. на  „КАМИДА ОЙЛ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-07 от 30.12.2021 г. на  „ФЕНИКС ЕКСПОРТ" ЕООД

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-487-01 от 03.02.2020 г. на  „БЕТИНА- 2000” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-543-01 от 04.03.2020 г. на  „ЕКОСЕЙФ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-456-03 от 14.09.2020 г. на  „НОВА - УНИВЕРСАЛ ” ООД

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-539-01 от 18.07.2019 г. на  „МИТ И КО”ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-519-02 от 22.07.2019 г. на  „ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ”ООД

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-432-03 от 09.01.2018 г. на  ЕТ „ЕМИЛ УЗУНОВ-МОНАМУР”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-536-01 от 18.10.2018 г. на  „ПЕТРОЛ СЪРВИС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-534-01 от 15.11.2018 г. на  „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-498-03 от 14.02.2017  г. на „ИВОНС-2006”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-504-02 от 24.02.2017  г. на „СУПОРТИВЕ РЕЦАЙКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-408-02 от 01.03.2017  г. на  ЕТ „ГРЕТА НЕДЕЛЧЕВ-НЕДЕЛЧО КОЛЕВ  НЕДЕЛЧЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-414-05 от 01.03.2017  г. на „МАКСИН”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-465-02 от 30.03.2017  г. на ЕТ „Б. П. БУДИНОВ-БОГДАН ПАНАЙОТОВ БУДИНОВ”     
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-479-01 от 03.04.2017  г. на „ПЕЛЧО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-524-01 от 18.04.2017  г. на „АУТО ИТАЛ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-461-02 от 31.03.2017 г. на  „ЕКОМЕТАЛ - МИНКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-506-01 от 31.03.2017 г. на  „ДИСЦАРЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-512-01 от 02.04.2017 г. на  ЕТ „МИРЕНА –МИРЕНА ИВАНОВА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-444-03 от 07.08.2017 г. на  „АЛФА МЕТАЛС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-459-04  от 29.11.2017 г. на „ЖАКИМИТ” ЕООД
 

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-410-03 от 25.04.2016 г. на ЕТ„СЕМКОВ-ДД-ДИЯН ГЕОРГИЕВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-484-01 от 14.05.2016 г. на „ШИШМАНОВ КСВ”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-457-06 от 13.05.2016 г. на „ВЕЛТРОН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-429-02 от 28.09.2016 г. на „ДЖИН-44”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-404-02 от 27.10.2016 г. на „МЕТАЛ-ХАРТ„ ЕООД