Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Отказ изменение и/или допълнение

Отказ изменение и/или допълнение - 2024 г.

Отказ изменение и/или допълнение - 2023 г.

Отказ изменение и/или допълнение - 2022 г.

Отказ изменение и/или допълнение - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-158-02  от 27.05.2021 г. на ЕТ „АНТОНИЯ-ТОНКА ПЕНЕВА“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-05 от 13.07.2021 г. на „БРАТЯ ПАНЧЕВИ” ООД - ГР. ЯМБОЛ

Отказ изменение и/или допълнение - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-256-01  от 06.02.2020 г. на „ТОНИ 2004” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-03  от 10.02.2020 г. на „МАКС ТРАНСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-445-02  от 17.02.2020 г. на „АТЗ ПРОДЖЕКТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-02  от 04.03.2020 г. на „ЗЛАТУНА ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-321-04  от 27.05.2020 г. на ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-309-00  от 30.06.2020 г. на „КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-358-01  от 10.08.2020 г. на „ЗМЕЕВИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-186-03  от 11.09.2020 г. на „БЪГИ” ООД

Отказ изменение и/или допълнение - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-02  от 16.12.2019 г. на „МАКС ТРАНСПОРТ” ЕООД