Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Депониране на отпадъци
         

Решения за разходване на средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2022 г.

Решения за разходване на средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2021 г.

Решение N СЗ-РО-40/10.10.2016г. 283 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-41/29.12.2016г. 228 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-42/29.12.2016г. 289 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-43/16.01.2017г. 121 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-44/27.01.2017г. 244 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-45/31.01.2017г. 142 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-46/22.02.2017г. 285 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-47/10.03.2017г. 387 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-48/17.03.2017г. 534 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-49/23.03.2017г. 224 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-50/18.04.2017г. 319 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-51/09.05.2017г. 247 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-52/26.06.2017г. 197 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-53/28.06.2017г. 301 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-54/29.06.2017г. 154 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-55/13.07.2017г. 196 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-56/10.08.2017г. 190 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-57/02.10.2017г. 197 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-58/02.11.2017г. 185 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-59/13.11.2017г. 151 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-60/17.11.2017г. 225 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-61/18.12.2017г. 148 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-62/21.12.2017г. 175 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-63/21.12.2017г. 181 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-64/17.01.2018г. 157 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-65/19.01.2018г. 188 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-66/19.01.2018г. 165 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-67/07.02.2018г. 179 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-68/15.02.2018г. 163 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-69/09.03.2018г. 452 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-70/09.03.2018г. 233 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-71/19.03.2018г. 183 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-72/05.04.2018г. 156 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-73/13.04.2018г. 209 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-74/27.04.2018г. 201 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-75/09.05.2018 г 403 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-77/23.05.2019 г. 177 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-78/14.06.2019 г. 218 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-79/03.07.2018 г 163 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-80/06.08.2018 г 245 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-81/06.08.2018 г 270 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-82/09.08.2018 г 180 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-83/07.09.2018 г 194 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-84/03.10.2018 г 175 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-85/02.10.2018 г 176 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-86/04.10.2018 г 225 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-87/04.10.2018 г 227 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-88/04.10.2018 г 167 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-89/08.10.2018 г 140 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-90/02.11.2018 г 133 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-91/26.11.2018 г 227 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-92/07.01.2019 г 188 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-93/28.02.2019 г. 208 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-94/28.02.2019 г. 150 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-95/11.03.2019 г. 316 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-96/08.04.2019 г. 180 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-97/22.04.2019 г. 245 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-98/22.04.2019 г. 205 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-99/23.04.2019 г. 227 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-100/25.04.2019 г. 134 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-101/23.05.2019 г. 210 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-102/06.06.2019 г. 246 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-103/26.06.2019 г. 209 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-104/17.07.2019 г. 156 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-105/29.07.2019 г. 210 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-106/22.08.2019 г. 204 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-107/09.09.2019 г. 153 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-108/30.09.2019 г. 185 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-109/30.09.2019 г. 213 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-110/25.10.2019 г. 207 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-111/25.10.2019 г. 231 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-112/30.10.2019 г. 331 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-112-2/11.09.2020 г. 284 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-113/28.10.2019 г. 198 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-114/04.11.2019 г. 225 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-115/04.11.2019 г. 323 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-116/06.11.2019 г. 218 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-117/06.11.2019 г. 256 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-118/11.11.2019 г. 178 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-119/26.11.2019 г. 243 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-120/16.12.2019 г. 191 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-121/23.12.2019 г. 217 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-122/17.01.2020 г. 244 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-123/17.01.2020 г. 187 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-124/04.02.2020 г. 346 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-125/24.02.2020 г. 180 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-126/16.03.2020 г. 260 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-127/02.04.2020 г. 142 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-128/08.04.2020 г. 358 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-129/10.04.2020 г. 240 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-130/13.04.2020 г. 287 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-131/14.04.2020 г. 276 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-132/27.04.2020 г. 219 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-133/30.04.2020 г. 176 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-134/30.04.2020 г. 180 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-135/30.04.2020 г. 250 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-136/13.05.2020 г. 253 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-137/13.05.2020 г. 218 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-138/08.06.2020 г. 219 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-139/01.07.2020 г. 213 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-140/27.07.2020 г. 179 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-141/31.07.2020 г. 217 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-142/26.08.2020 г. 328 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-143/26.08.2020 г. 271 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-144/26.08.2020 г. 178 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-145/31.08.2020 г. 207 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-146/28.09.2020 г. 255 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-147/22.10.2020 г. 216 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-148/05.11.2020 г. 192 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-149/05.11.2020 г. 231 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-150/19.11.2020 г. 194 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-151/19.11.2020 г. 203 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-152/04.01.2021 г. 175 Kb (pdf) свали

Депониране на отпадъци