Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Издадени

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2024 г.


РЕШЕНИЕ № 13-РД-678-00 от 02.01.2024 г. на „УНИТРЕЙД ЕКО“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-671-01 от 02.01.2024 г. на „СЕМ СПЕД 2008“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-23 от 02.01.2024 г. на „МИЛЧЕВ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-194-01 от 03.01.2024 г. на „МАРГАРИТА“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-319-02 от 03.01.2024 г. на „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ “ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-503-01 от 12.01.2024 г. на „ПАВЛИК 2016“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-328-01 от 25.01.2024 г. на ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-09 от 25.01.2024 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-525-04 от 25.01.2024 г. на „ИНДРА ММ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-680-00 от 25.01.2024 г. на „ХРИСИ ТРАНС 2013“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-681-00 от 26.01.2024 г. на „НИК МИР-09-МАРИАН ПЕТРОВ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-682-00 от 26.01.2024 г. на „КОЛЕВИ ТРАНС“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-607-02 от 26.01.2024 г. на „АГРО ТРАНС 88“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-683-00 от 26.01.2024 г. на „СТЕДИ 78“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-486-03 от 01.02.2024 г. на „ГРЕЙН ЕКСПРЕС ЛОГИСТИК“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-671-02 от 09.02.2024 г. на „СЕМ СПЕД 2008“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-07 от 13.02.2024 г. на „ВАМ ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-160-03 от 13.02.2024 г. на „КАПРИЗ-2005“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-10 от 16.02.2024 г. на „ДИЛА“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-336-07 от 16.02.2024 г. на „БИОЦВЕТ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-158-04 от 20.02.2024 г. на ЕТ „АНТОНИЯ-ТОНКА ПЕНЕВА"
РЕШЕНИЕ № 13-РД-328-02 от 20.02.2024 г. на ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-684-00 от 20.02.2024 г. на „ХИДРОРЕМ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-24 от 21.02.2024 г. на „МИЛЧЕВ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-656-01 от 27.02.2024 г. на „СИМ ТРАНС 21“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-685-01 от 28.02.2024 г. на „ЕС ТИ ДЖИ 22“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-442-02 от 28.02.2024 г. на ЕТ „ГРАНД КОМЕРСИАЛ-ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ"
РЕШЕНИЕ № 13-РД-500-03 от 29.02.2024 г. на „БОЗАВ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-639-01 от 01.03.2024 г. на „ТОДОР МИХАЛЕВ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-506-05 от 07.03.2024 г. на „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ“ СД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-149-04 от 11.03.2024 г. на ЕТ „КРАСИМИР КОЛЕВ“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-687-00 от 12.03.2024 г. на  „ЕГАЛ 75“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-688-00 от 13.03.2024 г. на  „ДРИНГОВ ТРАНС“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-23 от 21.03.2024 г. на  „СОРИКО“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-689-00 от 22.03.2024 г. на  „ТРАНС ЕКСПРЕС 2023“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-572-01 от 22.03.2024 г. на  „ЗАРА ПРОФИТ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-690-00 от 28.03.2024 г. на  „ТАВРИЧЕСКА ПЕРЛА“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-691-00 от 01.04.2024 г. на  „ЕКО РЕЦИКЛИРАНЕ 2020“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-601-02 от 03.04.2024 г. на ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-181-02 от 03.04.2024 г. на  „ИДА ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-525-05 от 09.04.2024 г. на  „ИНДРА ММ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-526-01 от 11.04.2024 г. на  „ЕКО-РАДО 2016“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-07 от 11.04.2024 г. на  „ЕВРОТРАНС 2007“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-692-00 от 18.04.2024 г. на  „ДК СОФТРЕЙД“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-187-02 от 25.04.2024 г. на  „ВИДОНА“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-620-04 от 25.04.2024 г. на  „БИ ЕЙЧ ДИ МЕТАЛ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-643-01 от 25.04.2024 г. на  „АТЛАНТИК УЕЙ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-624-01 от 25.04.2024 г. на  „ТРАНСИНСС“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-08 от 25.04.2024 г. на  „ЕВРОТРАНС 2007“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-693-00 от 25.04.2024 г. на  „СВ ТРАНС БГ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-24 от 25.04.2024 г. на  „СОРИКО“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-679-01 от 25.04.2024 г. на  „ЕКО ТРАНС МЕТАЛ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-694-00 от 26.04.2024 г. на  „ТРОН“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-695-00 от 08.05.2024 г. на  „ЕН ВИ-2023“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-442-03 от 08.05.2024 г. на ЕТ „ГРАНД КОМЕРСИАЛ-ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ"
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-04 от 09.05.2024 г. на  „БРИГАДА“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-675-01 от 15.05.2024 г. на „ЯНЕВ 2022“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-174-01 от 16.05.2024 г. на „РУСЕВИ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-696-00 от 22.05.2024 г. на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-500-04 от 29.05.2024 г. на „БОЗАВ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-26 от 30.05.2024 г. на „СОРИКО“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-620-05 от 10.06.2024 г. на „БИ ЕЙЧ ДИ МЕТАЛ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-697-00 от 11.06.2024 г. на „ФОРТУНА 91“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-09 от 11.06.2024 г. на „ЕВРОТРАНС 2007“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-698-00 от 11.06.2024 г. на „ПРОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 93“ ЕООД

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2023 г.


РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-05 от 04.01.2023 г. на „ВАМ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-07 от 09.01.2023 г. на „МАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-04 от 09.01.2023 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-647-00 от 20.01.2023 г. на „ИГИ ТРАНС 74" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-504-01 от 20.01.2023 г. на ЕТ „ВЕСКО-ВЕСЕЛИН ИВАНОВ"
РЕШЕНИЕ № 13-РД-219-07 от 24.01.2023 г. на „ХИДРОМАТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-06 от 24.01.2023 г. на „БРАТЯ ПАНЧЕВИ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-210-04 от 26.01.2023 г. на „ЕКОР" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-589-01 от 26.01.2023 г. на „АЛМИ ТУР" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-648-00 от 26.01.2023 г. на „ЕЛИЯ 05" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-08 от 07.02.2023 г. на „МАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-10 от 08.02.2023 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-554-02 от 20.02.2023 г. на „МАРИВА ПИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-620-02 от 21.02.2023 г. на „БИ ЕЙЧ ДИ МЕТАЛ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-08 от 24.02.2023 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-03 от 01.03.2023 г. на „ЕКОЕРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-649-00 от 01.03.2023 г. на „4МЕД" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-549-01 от 06.03.2023 г. на ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-380-03 от 06.03.2023 г. на „КЕН" АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-311-01 от 06.03.2023 г. на ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-19 от 07.03.2023 г. на „СОРИКО" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-500-01 от 09.03.2023 г. на „БОЗАВ" EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-650-00 от 14.03.2023 г. на „ЗЛАТЕВ 494" EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-07 от 16.03.2023 г. на „ГРАДУС - 1" EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-08 от 21.03.2023 г. на „СОРТ КОМЕРС" EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-651-00 от 24.03.2023 г. на „АГЛИКА ТРЕЙД" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-09 от 03.04.2023 г. на „СОРТ КОМЕРС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-653-00 от 03.04.2023 г. на „ХОНЕТРА" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-654-00 от 04.04.2023 г. на „ТЕНЕВ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-655-00 от 04.04.2023 г. на „ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-656-00 от 11.04.2023 г. на „СИМ ТРАНС 21" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-657-00 от 11.04.2023 г. на „БГ ИНТЕР ГРУП" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-500-02 от 13.04.2023 г. на „БОЗАВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-658-00 от 26.04.2023 г. на „РУСКОВ АУТО" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-525-01 от 05.05.2023 г. на „ИНДРА ММ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-659-00 от 05.05.2023 г. на „БИСЕР ДЖ ДИ ГОЛД" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-321-05 от 16.05.2023 г. на ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-257-02 от 16.05.2023 г. на „АНБОР 76" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-661-00 от 22.05.2023 г. на „РАФТИС МИЛК 1" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-662-00 от 25.05.2023 г. на „СНЕЖАНКА - 2003" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-357-03 от 26.05.2023 г. на „САР-СПЕД" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-460-01 от 01.06.2023 г. на „АНБОР 76" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-653-01 от 01.06.2023 г. на „ХОНЕТРА" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-663-00 от 02.06.2023 г. на „ХОУС МЕЙДИНГ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-336-04 от 05.06.2023 г. на „БИОЦВЕТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-486-02 от 06.06.2023 г. на „ГРЕЙН ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-258-02 от 19.06.2023 г. на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-19 от 19.06.2023 г. на „МИЛЧЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-665-00 от 21.06.2023 г. на „ТЕЛЛЕТЕКС 1" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-336-05 от 26.06.2023 г. на „БИОЦВЕТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-666-00 от 27.06.2023 г. на „УАЙ ЕЙ ЗЕТ ГРУП" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-10 от 27.06.2023 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-20 от 06.07.2023 г. на „МИЛЧЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-467-02 от 11.07.2023 г. на „БИСЕРИ-74" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-667-00 от 21.07.2023 г. на „ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ" АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-668-00 от 21.07.2023 г. на „СИС-411" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-669-00 от 26.07.2023 г. на ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36150
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-20 от 26.07.2023 г. на „СОРИКО" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-21 от 26.07.2023 г. на „МИЛЧЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-399-01 от 28.07.2023 г. на „РАДУЛОВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-04 от 28.07.2023 г. на „ЕКОЕРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-450-01 от 28.07.2023 г. на „КОНТЕСА-70" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-612-02 от 09.08.2023 г. на „ФОРМАТТ БИЛДИНГ ПРОДЪКТС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-07 от 31.08.2023 г. на „БРАТЯ ПАНЧЕВИ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-670-00 от 01.09.2023 г. на „АЛЕКС ГРУП 2017" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-671-00 от 03.10.2023 г. на „СЕМ СПЕД 2008" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-506-04 от 11.10.2023 г. на СД „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ"
РЕШЕНИЕ № 13-РД-309-02 от 11.10.2023 г. на „КНАУФ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-07 от 17.10.2023 г. на „ДИЛА" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-08 от 20.10.2023 г. на „ГРАДУС-1" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-672-00 от 20.10.2023 г. на „ЕНЕРДЖИ-2" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-13 от 26.10.2023 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-525-02 от 26.10.2023 г. на „ИНДРА ММ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-22 от 01.11.2023 г. на „МИЛЧЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-06 от 01.11.2023 г. на „ВАМ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-263-01 от 08.11.2023 г. на „ДЕКОР СТРОЙ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-21 от 10.11.2023 г. на „СОРИКО" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-616-01 от 14.11.2023 г. на „ХЕЛИАС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-12 от 15.11.2023 г. на „СНЕЖАНКА-2003" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-675-00 от 16.11.2023 г. на „ЯНЕВ 2022" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-308-01 от 16.11.2023 г. на „ЗАРАСТРОЙ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-672-01 от 16.11.2023 г. на „ЕНЕРДЖИ-2" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-676-00 от 16.11.2023 г. на „МЕГА ТРАНС 2008" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-09 от 16.11.2023 г. на „ГРАДУС-1" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-05 от 16.11.2023 г. на „ЕКОЕРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-219-08 от 16.11.2023 г. на „ХИДРОМАТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-05 от 16.11.2023 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-22 от 23.11.2023 г. на „СОРИКО" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-210-05 от 28.11.2023 г. на „ЕКОР" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-156-03 от 30.11.2023 г. на „БРИГАДА" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-677-00 от 12.12.2023 г. на „МАРКЕТ РЕЙС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-658-01 от 12.12.2023 г. на „РУСКОВ АУТО" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-06 от 12.12.2023 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-672-02 от 12.12.2023 г. на ЕНЕРДЖИ-2" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-10 от 12.12.2023 г. на „ГРАДУС-1" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-320-03 от 12.12.2023 г. на „БИ ЕЙЧ ДИ МЕТАЛ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-525-03 от 22.12.2023 г. на „ИНДРА ММ" ЕООД

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2022 г.


РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-11 от 04.01.2022 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-607-00 от 31.01.2022 г. на „АГРО ТРАНС 88" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-608-00 от 31.01.2022 г. на „ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-609-00 от 01.02.2022 г. на „ИНТЕР МЕТАЛС ИНДЪСТРИ " ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-601-01 от 03.02.2022 г. на ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-02 от 04.02.2022 г. на „ЕКОЕРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-06 от 07.02.2022 г. на „ЕВРОТРАНС" 2007
РЕШЕНИЕ № 13-РД-610-00 от 07.02.2022 г. на „ПРЕРАБОТКА ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-611-00 от 07.02.2022 г. на „ПАПКО ИНДЪСТРИЙС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-612-00 от 07.02.2022 г. на „ФОРМАТТ БИЛДИНГ ПРОДЪКТС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-557-01 от 25.02.2022 г. на „ХЪНТЪР 69" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-17 от 25.02.2022 г. на „МИЛЧЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-02 от 25.02.2022 г. на „ВАМ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-613-00 от 25.02.2022 г. на „ЕКОСЪН" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-03 от 25.02.2022 г. на ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940
РЕШЕНИЕ № 13-РД-379-02 от 01.03.2022 г. на „РОБЕРТЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-569-02 от 01.03.2022 г. на ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-149-03 от 09.03.2022 г. на ЕТ „KРАСИМИР КОЛЕВ"
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-04 от 09.03.2022 г. на „ЗЛАТУНА ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-18 от 18.03.2022 г. на „МИЛЧЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-614-00 от 21.03.2022 г. на „МАЗНО БГ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-582-01 от 04.04.2022 г. на „АЙ МЕД ГРУП" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-615-00 от 04.04.2022 г. на „ТРЪК АУТО РЕНД" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-616-00 от 04.04.2022 г. на „ХЕЛИАС" ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-181-01 от 06.04.2022 г. на „ИДА ТРАНС" ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-348-01 от 06.04.2022 г. на „ЕЛМИ" ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-617-01 от 11.04.2022 г. на „ЗЛАТНАТА РЪКА-1" ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-336-02 от 12.04.2022 г. на „БИОЦВЕТ” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-06 от 13.04.2022 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП" ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-618-00 от 21.04.2022 г. на „КАПРОНИ" АД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-619-00 от 27.04.2022 г. на „ХРИНИС-2009" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-620-00 от 03.05.2022 г. на „БИ ЕЙЧ ДИ МЕТАЛ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-03 от 11.05.2022 г. на „ВАМ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-621-00 от 13.05.2022 г. на „МИЛЕ ГРУП" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-622-00 от 17.05.2022 г. на „БИЙОНИ 19" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-196-01 от 20.05.2022 г. на „МЕГА РЕСУРС" АД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-192-01 от 01.06.2022 г. на „АЛФА СТИЙЛ" OOД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-211-03 от 01.06.2022 г. на „ДС-КОМЕРС" EOOД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-453-01 от 01.06.2022 г. на „БУЛ КРИС НИК - 09" EOOД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-624-00 от 01.06.2022 г. на „ТРАНСИНСС" OOД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-623-00 от 01.06.2022 г. на „УСТО ИНЖЕНЕРИНГ" OOД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-612-00 от 06.06.2022 г. на „ФОРМАТТ БИЛДИНГ ПРОДЪКТС" ЕOOД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-17 от 07.06.2022 г. на „СОРИКО”ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-18 от 07.06.2022 г. на „СОРИКО”ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-582-02 от 10.06.2022 г. на „АЙ МЕД ГРУП" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-542-01 от 10.06.2022 г. на „БУЛ 17” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-444-03 от 17.06.2022 г. на „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК I" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-554-01 от 20.06.2022 г. на „МАРИВА ПИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-501-04 от 22.06.2022 г. на „АНХРИМА” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-506-02 от 24.06.2022 г. на „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ” СД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-07 от 24.06.2022 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-486-01 от 29.06.2022 г. на „ГРЕЙН ЕКСПЕРТ ЛОГИСТИКС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-626-00 от 29.06.2022 г. на „АТЕ ПЛАСТ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-627-00 от 11.07.2022 г. на „ГАМА ТРАНС БГ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-628-00 от 11.07.2022 г. на „АВТО-БАЗА ЧЕРГАНОВО“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-629-00 от 11.07.2022 г. на „ЦВЕТАН ИВАНОВ-2007“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-05 от 27.07.2022 г. на „ГРАДУС 1“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-294-04 от 15.08.2022 г. на „ЕКИПМАР" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-506-03 от 19.08.2022 г. на „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ“ СД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-632-00 от 25.08.2022 г. на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-633-00 от 29.08.2022 г. на „AЯKС-1“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-04 от 01.09.2022 г. на „ВАМ ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-607-01 от 01.09.2022 г. на „AГРО ТРАНС 88“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-634-00 от 01.09.2022 г. на „ГЕОРГИ ГРУП“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-513-01 от 05.09.2022 г. на „КТАВА ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-553-01 от 07.09.2022 г. на „МОНАМУР 6“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-249-03 от 13.09.2022 г. на „МЕДИНА МЕД" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-635-00 от 26.09.2022 г. на „ВОДОЛЕЙ" 2012 ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-620-01 от 07.10.2022 г. на „БИ ЕЙЧ ДИ МЕТАЛ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-454-02 от 13.10.2022 г. на „ТТ АУТО" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-06 от 13.10.2022 г. на „МАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-632-01 от 18.10.2022 г. на „ВИК ЯМБОЛ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-10 от 13.10.2022 г. на „СНЕЖАНКА 2003"  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-216-05 от 17.10.2022 г. на „ЕСКОМ"  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-637-00 от 13.10.2022 г. на ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-453-02 от 20.10.2022 г. на „БУЛ КРИС НИК-09" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-380-02 от 25.10.2022 г. на „КЕН" АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-639-00 от 25.10.2022 г. на „ТОДОР МИХАЛЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-404-01 от 25.10.2022 г. на ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-193-06 от 28.10.2022 г. на „ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-06 от 28.10.2022 г. на „ДИЛА" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-219-06 от 08.11.2022 г. на „ХИДРОМАТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-640-00 от 11.11.2022 г. на „БИСЕР ОЛИВА" АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-641-00 от 14.11.2022 г. на „СТОЯНОВ 71" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-03 от 28.11.2022 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-04 от 28.11.2022 г. на ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-642-00 от 29.11.2022 г. на „СК ПЪТСТРОЙ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-643-00 от 12.12.2022 г. на „АТЛАНТИК УЕЙ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-501-05 от 12.12.2022 г. на „АНХРИМА" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-644-00 от 14.12.2022 г. на „АЖ ТРАНСПОРТ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-227-01 от 14.12.2022 г. на „ПД ЕНЕРДЖИ ГРУП" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-414-01 от 09.12.2022 г. на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕНД КО КД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-170-03 от 20.12.2022 г. на „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА" ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-156-02 от 20.12.2022 г. на „БРИГАДА" ЕООД ​
РЕШЕНИЕ № 13-РД-645-00 от 20.12.2022 г. на „РЕ-САЙКЪЛ МЕГА БЛОК" ЕООД ​
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-09 от 20.12.2022 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ" ЕООД ​
РЕШЕНИЕ № 13-РД-646-00 от 20.12.2022 г. на „АТЛАНТИК УЕЙ" ЕООД ​

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2021 г.

 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-415-02  от 12.01.2021 г. на „ЕКОФАРМ-2005” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-438-02  от 15.01.2021 г. на „СТАРА ЗАГОРА - КАНАЛИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-536-00  от 15.01.2021 г. на  ET „СТАНЧО СТАНЧЕВ – СТИДАР ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-327-02  от 18.01.2021 г. на „АВТОЧАСТИ - ФРАНЦ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-03  от 03.02.2021 г. на „ГРАДУС – 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-422-01  от 03.02.2021 г. на „ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ – КЛОН ЧИРПАН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-537-00  от 03.02.2021 г. на „КРИС И ПЕТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-04  от 04.02.2021 г. на „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-538-00  от 08.02.2021 г. на „БГ ТРАНС – 08” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-539-00  от 09.02.2021 г. на „БУЛ ЕКО 2008” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-378-01  от 12.02.2021 г. на „ДЕРОНИ СТАРА ЗАГОРA” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-04  от 16.02.2021 г. на „МАКС ТРАНСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-542-00  от 16.02.2021 г. на „БУЛ 17” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-243-01  от 18.02.2021 г. на „АНДЖИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-364-01  от 24.02.2021 г. на „ПАН 2012” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-544-00  от 04.03.2021 г. на „МАНЧЕВ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-02  от 04.03.2021 г. на  ЦАТИП ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940
РЕШЕНИЕ № 13-РД-516-01  от 05.03.2021 г. на „ЕВРОПА - ЖМД“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-545-00  от 10.03.2021 г. на „ЖАКОБИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-166-01  от 12.03.2021 г. на „Мухтаров” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-16  от 22.03.2021 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-387-01  от 22.03.2021 г. на „СРЕДНА ГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-01  от 22.03.2021 г. на „ВАМ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-546-00  от 22.03.2021 г. на „Валентин Кирилов 8” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-05  от 23.03.2021 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-547-00  от 25.03.2021 г. на „СТРОНИК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-08  от 26.03.2021 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-210-03  от 26.03.2021 г. на „ЕКОР” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-548-00  от 26.03.2021 г. на ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-204-01  от 31.03.2021 г. на „ЛЕЯСТОМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-549-00  от 02.04.2021 г. на ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-550-00  от 08.04.2021 г. на „ИЛИЕВ АУТО – 84” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-551-00  от 13.04.2021 г. на „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-552-00  от 13.04.2021 г. на ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-493-01  от 22.04.2021 г. на „МАГНУМ 03” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-250-01  от 26.04.2021 г. на „МЕДИНА МЕД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-303-02  от 11.06.2021 г. на „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-553-00  от 14.06.2021 г. на „МОНАМУР 6" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-554-00  от 21.06.2021 г. на „МАРИВА ПИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-555-00  от 21.06.2021 г. на „АНИМАЛС ЕКСПРЕС-75" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-557-00  от 30.06.2021 г. на „ХЪНТЪР 69" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-558-00  от 02.07.2021 г. на „ХЪНТЪР 69" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-559-00  от 12.07.2021 г. на „ДЖАМБАЗ" ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-560-00  от 12.07.2021 г. на „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС" АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-05  от 13.07.2021 г. на „БРАТЯ ПАНЧЕВИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-569-00  от 23.07.2021 г. на ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-05  от 02.08.2021 г. на „МАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-572-00  от 02.08.2021 г. на „ЗАРА ПРОФИТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-573-00  от 02.08.2021 г. на „БУЛ 17" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-161-02  от 02.08.2021 г. на „АНГЕЛОВ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-552-01  от 03.08.2021 г. на ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-303-03  от 09.08.2021 г. на „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-576-00  от 11.08.2021 г. на „КИРЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-158-03  от 26.08.2021 г. на АНТОНИЯ ПЕНЕВА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-06  от 27.08.2021 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-05  от 01.09.2021 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-04  от 01.09.2021 г. на „ГРАДУС 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-581-00  от 13.09.2021 г. на „АЗМ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-582-00  от 17.09.2021 г. на „АЙ МЕД ГРУП" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-383-02  от 11.10.2021 г. на „ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-587-00  от 20.10.2021 г. на „ХИДРОМАКС СЕРВИЗ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-588-00  от 29.10.2021 г. на „ПОСЕЙДОН" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-589-00  от 29.10.2021 г. на „АЛМИ ТУР" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-592-00  от 16.11.2021 г. на „АТЛАС АГРО САЙЪНС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-223-02 от 23.11.2021 г. на „РОСТЕР" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-511-02 от 05.11.2021 г. на „ТРАНСТЕКС 3 " ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-544-01 от 13.12.2021 г. на „МАНЧЕВ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-597-00 от 13.12.2021 г. на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-09 от 22.12.2021 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-601-00 от 23.12.2021 г. на ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-602-00 от 29.12.2021 г. на ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-603-00 от 29.12.2021 г. на „ЖАКОБИ" ЕООД 
 

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2020 г.


РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-09  от 14.01.2020 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-193-04  от 15.01.2020 г. на „ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-03  от 17.01.2020 г. на „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-07  от 23.01.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-352-01  от 27.01.2020 г. на ”МИРОН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-488-00  от 27.01.2020 г. на СД „СИЛИКА – АНГЕЛОВИ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-490-00  от 04.02.2020 г. на „ДАРИК - ПЛАСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-416-01  от 05.02.2020 г. на „СМЪРФИТ КАПА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-547-01  от 06.02.2020 г. на „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-375-01- ПР/ 10.02.2020 г. за поправка на фактическа грешка 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-376-01- ПР/ 10.02.2020 г. за поправка на фактическа грешка
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-04  от 21.02.2020 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-491-00  от 21.02.2020 г. на „ТАНИКО ТРАНС 2015” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-492-00  от 24.02.2020 г. на „РИЛАРОК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-04  от 27.02.2020 г. на „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-15  от 04.03.2020 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-455-01  от 04.03.2020 г. на „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-456-01  от 06.03.2020 г. на „ВАНИНА ТРЕЙДИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-02  от 09.03.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-493-00  от 12.03.2020 г. на „МАГНУМ 03” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-03  от 18.03.2020 г. на „ЗЛАТУНА ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-08  от 18.03.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-494-00  от 26.03.2020 г. на „ДЕРМИ ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-495-00  от 31.03.2020 г. на „ПЧОЛКИН - 2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-03  от 31.03.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-03  от 03.04.2020 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-215-01  от 08.04.2020 г. на „АРСЕНАЛ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-496-00 от 14.04.2020 г. на „БУЛ ГЕЙТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-498-00 от 27.04.2020 г. на ОБЩИНА ТУНДЖА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-499-00 от 30.04.2020 г. на „ЕЛИТ 1212” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-500-00 от 07.05.2020 г. на „БОЗАВ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-04 от 13.05.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-478-01 от 27.05.2020 г. на „ПИВ ПЛАСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-501-00 от 28.05.2020 г. на „АНХРИМА” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-502-00 от 04.06.2020 г. на „М – КАР 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-10 от 08.06.2020 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-03 от 08.06.2020 г. на „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-503-00 от 08.06.2020 г. на "ПАВЛИК 2016" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-504-00 от 09.06.2020 г. на ET "ВЕСКО-ВЕСЕЛИН ИВАНОВ"
РЕШЕНИЕ № 13-РД-505-00 от 09.06.2020 г. на „МЕБЕЛИ ИВВЕКС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-02 от 16.06.2020 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-09 от 19.06.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-04 от 19.06.2020 г. на „БРАТЯ ПАНЧЕВИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-215-02 от 19.06.2020 г. на „АРСЕНАЛ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-506-00 от 19.06.2020 г. на СД „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-507-00 от 19.06.2020 г. на „ГРАНД КОМЕРСИАЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-04 от 02.07.2020 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-508-00 от 07.07.2020 г. на ЕТ „ДИМИТЪР СТАНЧЕВ – 42 – ДАНАИЛ СТАНЧЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-00 от 08.07.2020 г. на „ВАМ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-510-00 от 08.07.2020 г. на „ПЛАМА КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-04 от 10.07.2020 г. на „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-249-02 от 20.07.2020 г. на „МЕДИНА МЕД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-492-01 от 20.07.2020 г. на „РИЛАРОК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-08 от 27.07.2020 г. на „СНЕЖАНКА 2003” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-511-00 от 27.07.2020 г. на „ТРАНСТЕКС 3” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-501-01 от 28.07.2020 г. на „АНХРИМА” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-512-00 от 29.07.2020 г. на „ИНСАЙТ – 5” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-513-00 от 04.08.2020 г. на „КТАВА ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-05  от 05.08.2020 г. на „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-514-00 от 10.08.2020 г. на „ТОПТРАНС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-515-00 от 10.08.2020 г. на ЕТ „МИТКО ТЕНЕВ" 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-516-00 от 10.08.2020 г. на „ЕВРОПА - ЖМД" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-517-00 от 12.08.2020 г. на „МЕРИ СПЕД ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-03 от 20.08.2020 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-518-00 от 25.08.2020 г. на „ГРЕТИ 95” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-357-02 от 25.08.2020 г. на „САР-СПЕД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-519-00 от 26.08.2020 г. на ЕТ „ДИМИТЪР МИТЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-10 от 31.08.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-520-00 от 31.08.2020 г. на „ДАНИ 2000” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-521-00 от 31.08.2020 г. на СД „ДОБИ – ПЕТРОВ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-376-02 от 08.09.2020 г. на „ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-522-00 от 09.09.2020 г. на „С.Т.Ж. - 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-386-02 от 17.09.2020 г. на „КОНЕКС – ТИВА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-524-00 от 02.10.2020 г. на „ДАНИ ДЕЛ 2020” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-01 от 08.10.2020 г. на „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-525-00 от 12.10.2020 г. на „ИНДРА ММ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-05 от 15.10.2020 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-526-05 от 15.10.2020 г. на „ЕКО – РАДО 2016” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-05 от 15.10.2020 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-04 от 16.10.2020 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-186-04 от 02.11.2020 г. на „БЪГИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-527-00 от 02.11.2020 г. на „РОССТРОЙ 2013” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-528-00 от 03.11.2020 г. на „РЕТРАНС 2010” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-11 от 04.11.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-529-00 от 04.11.2020 г. на „СУПЕР – ТРАНС - 99” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-530-00 от 05.11.2020 г. на „КММ ТРАНСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-05 от 09.11.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-219-04 от 16.11.2020 г. на „ХИДРОМАТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-454-01 от 18.11.2020 г. на „ТТ Ауто” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-531-00 от 25.11.2020 г. на „ПАЧО 83” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-532-00 от 02.12.2020 г. на „Хим Комерс 2009” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-533-00 от 03.12.2020 г. на „МИНЧЕВИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-506-01 от 03.12.2020 г. на СД „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-534-00 от 10.12.2020 г. на „ЕКО КАНАЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-529-01 от 22.12.2020 г. на „СУПЕР – ТРАНС - 99” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-193-05 от 30.12.2020 г. на „ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ “ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-283-03 от 30.12.2020 г. на „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-535-00 от 31.12.2020 г. на „ГЕРИ ТРАНС - 80” ЕООД

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2019 г.


РЕШЕНИЕ № 13-РД-259-06  от 02.01.2019 г. на „ВИБЕСТ” ООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-464-00  от 16.01.2019 г. на „НЕВЕГА-СТАНЕВ И СИЕ“ СД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-05  от 22.01.2019 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-465-00  от 25.01.2019 г. на ”ТИРБУЛ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-03  от 29.01.2019 г. на „КОНСУЛТ ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-440-01  от 06.02.2019 г. на „БИОТИМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-439-01  от 15.02.2019 г. на „БИОТИМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-462-01  от 22.02.2019 г. на ”ТРАШ ЕКО ПАК” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-467-00  от 25.02.2019 г. на „БИСЕРИ - 74“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-357-01  от 11.03.2019 г. на „САР-СПЕД” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-03  от 27.03.2019 г. на „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-219-03  от 27.03.2019 г. на „ХИДРОМАТ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-384-01  от 27.03.2019 г. на ОБЩИНА ОПАН 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-401-01  от 27.03.2019 г. на ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-01  от 27.03.2019 г. на ЦЕНТРАЛЕН АРТЕРИЛИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-221-04  от 02.04.2019 г. на „ПЛАСТФОРМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-00  от 05.04.2019 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-01  от 18.04.2019 г. на  „МАКС ТРАНСПОРТ”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-06  от 22.04.2019 г. на  „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ”   ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-415-01  от 23.04.2019 г. на  „ЕКОФАРМ-2005”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-321-02  от 30.04.2019 г. на  ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-00  от 02.05.2019 г. на  „ЗЛАТУНА ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-472-00  от 08.05.2019 г. на  „РЕЯ 2002 ДН“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-06  от 15.05.2019 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-07  от 28.05.2019 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-205-03  от 03.06.2019 г. на  „ВИДКОМ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-319-01  от 06.06.2019 г. на  ”ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-07  от 17.06.2019 г. на  „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-473-00  от 18.06.2019 г. на  „ИНДЪСТРИ РЕСАЙКЛИНГ ГРУП ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-00  от 18.06.2019 г. на  ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-01  от 26.06.2019 г. на  „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-08  от 16.07.2019 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-05  от 16.07.2019 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-475-00  от 31.07.2019 г. на  „ТОП КИЛЪРС“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-01  от 14.08.2019 г. на  „ОБЩИНА РАДНЕВО“ 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-476-00  от 29.08.2019 г. на  „ТОНИ АУТО 96” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-02  от 02.09.2019 г. на  „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-187-01  от 05.09.2019 г. на „ВИДОНА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-205-04  от 09.09.2019 г. на  „ВИДКОМ“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-477-00  от 11.09.2019 г. на  „ПЛАМСТРОЙ 2008“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-06  от 13.09.2019 г. на  „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-07  от 27.09.2019 г. на  „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-13  от 30.09.2019 г. на  „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-478-00  от 03.10.2019 г. на  „ПИВ ПЛАСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-479-00  от 11.10.2019 г. на  „ЗАГОРА ЧОРАП” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-03  от 16.10.2019 г. на  „БРИГАДА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-00  от 17.10.2019 г. на  „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-249-01  от 17.10.2019 г. на  „МЕДИНА МЕД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-02  от 30.10.2019 г. на  „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-481-00  от 04.11.2019 г. на  „ ВИДЕНОВ ГРУП” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-482-00  от 05.11.2019 г. на  ОБЩИНА СТРАЛДЖА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-444-02  от 13.11.2019 г. на „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-01  от 15.11.2019 г. на „ЗЛАТУНА ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-433-01  от 04.12.2019 г. на „ПИР ИМПЕКС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-14  от 06.12.2019 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-485-00  от 06.12.2019 г. на „УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-321-03  от 16.12.2019 г. на „ОБЩИНА ЧИРПАН”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-486-00  от 17.12.2019 г. на „ГРЕЙН ЕКСПРЕС ЛОГИСТИК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-467-01  от 30.12.2019 г. на „БИСЕРИ - 74“ ЕООД
 

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2018 г.


РЕШЕНИЕ № 13-РД-432-00  от 02.01.2018 г .  на „Аполон-В” ООД              
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-00  от 02.01.2018 г .  на ЕТ „ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-05  от 12.01.2018 г .  на „МЕТАЛ ИНВЕСТ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-434-00  от 17.01.2018 г . на  „ВАЛ-КОМ”ЕООД                    
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-01  от 19.01.2018 г .  на  „БРИГАДА”  ЕООД                       
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-00  от 25.01.2018 г .  на  „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-436-00  от 19.01.2018 г .  на  „БУЛИНВЕСТ – КОМ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-04  от 30.01.2018 г .  на  „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-02  от 01.02.2018 г .  на  ЕТ „ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-294-02  от 06.02.2018 г .  на  „ЕКИПМАР” ООД“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-434-01  от 06.02.2018 г .  на  „ВАЛ-КОМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-205-02  от 12.02.2018 г .  на „ВИДКОМ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-329-01  от 08.02.2018 г .  на „БГ ПЛАСТ-2001” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-437-00  от 26.02.2018 г .  на „EКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-02   от 01.03.2018 г . на  „БРАТЯ ПАНЧЕВИ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-210-02   от 08.03.2018 г . на  „ЕКОР“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-438-00   от 12.03.2018 г . на  „СТАРА ЗАГОРА-КАНАЛИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-380-01   от 14.03.2018 г . на  „КЕН” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-440-00   от 13.03.2018 г . на  „БИОТИМ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-441-00   от 15.03.2018 г . на  „ПАВЛОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-02   от 19.03.2018 г . на  „БРИГАДА”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-01   от 22.03.2018 г . на  „ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-283-02   от 30.03.2018 г . на  „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-01   от 02.04.2018 г . на  „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-12   от 19.04.2018 г . на  „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-01   от 23.04.2018 г . на  „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-439-00  от 27.04.2018 г.    на  „БИОТИМ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-02   от 08.05.2018 г . на  „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-272-02   от 10.05.2018 г . на  „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-06   от 15.05.2018 г . на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-443-00   от 14.05.2018 г . на  „МАРИЦА БИЛДИНГ МАТИРИЪЛС“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-444-00   от 04.06.2018 г . на  „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-442-00   от 06.06.2018 г . на  ЕТ „ГРАНД КОМЕРСИАЛ-ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-445-00   от 18.06.2018 г . на  „АТЗ ПРОДЖЕКТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-446-00   от 22.06.2018 г . на  „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-448-00   от 25.06.2018 г . на  „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-02   от 25.06.2018 г . на  „ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-03   от 26.06.2018 г . на  „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-294-03   от 09.07.2018 г.  на  „ЕКИПМАР” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-211-02   от 08.08.2018 г.  на  „ДС КОМЕРС” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-336-01  от 27.08.2018 г.   на  „БИОЦВЕТ” ЕООД                      
РЕШЕНИЕ № 13-РД-188-02  от 10.08.2018 г.   на “БЛИЦ” ЕООД                          
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-03  от 31.08.2018 г.   на  „БРАТЯ ПАНЧЕВИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-303-01  от 08.08.2018 г.   на  „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД   
РЕШЕНИЕ № 13-РД-386-01  от 10.09.2018 г.   на  „КОНЕКС – ТИВА” АД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-450-00  от 21.09.2018 г.   на  „КОНТЕСА-70” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-02  от 19.10.2018 г.   на  „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-444-01  от 30.10.2018 г.   на  „Ей И Ес Марица Изток I” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-04  от 23.10.2018 г.   на  „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-451-00  от 03.10.2018 г.   на  „ВЕДА ИНВЕСТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-453-00  от 30.10.2018 г.   на  „БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-452-00  от 23.10.2018 г.   на  „САРАЙ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-445-01  от 29.10.2018 г.   на  „АТЗ ПРОДЖЕКТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-455-00  от 12.11.2018 г.   на  „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-01  от 01.11.2018 г.   на  „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-458-00  от 15.11.2018 г.   на  „ATOМЕНЕРГОРЕМОНТ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-457-00  от 21.11.2018 г.   на  ЕТ „ИВАН ИВАНОВ- ИИИ - 98“ 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-456-00  от 12.11.2018 г.   на  „ВАНИНА ТРЕЙДИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-459-00  от 30.11.2018 г.   на  „СУПЕР- ТРАНС-99“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-460-00  от 13.12.2018 г.   на  „АНБОР 76” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-00  от 13.12.2018 г.   на  „МАКС ТРАНСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-463-00  от 17.12.2018 г.   на  „МИГ ЧИРПАН“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-462-00  от 17.12.2018 г.   на  „ТРАШ ЕКО ПАК” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-349-01  от 17.12.2018 г.   на  ЕТ ”Тони – Андон  Желязков”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-193-03  от 11.12.2018 г.   на  „ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-304-01  от 18.12.2018 г.   на „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС” АД