Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Отнети

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-417-04   от 30.03.2018 г. на  „КОГАН ТРАНС”ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-491-01   от 08.04.2019 г. на  „ХИДРОСТАР-76” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-483-02   от 02.05.2019 г. на  „НИКОН МЕТАЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-511-02   от 14.09.2020 г. на  „КА - МЕТАЛ 69" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-453-03   от 29.09.2021 г. на  „ЛЕМЕКОН” АД