Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2021 г.

11

„Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр. Стара Загора
повече»

12

„Палфингер Продукциoнстехник България“, завод Тенево
повече»

13

„Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“ с оператор „Лукойл България” ЕООД
повече»

14

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” с оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД гр. София
повече»

15

„Производствена база Ямбол” с оператор „Континвест” ООД гр. София
повече»

16

„Складова база за съхранение на ПРЗ“ с оператор „Булагро“  АД гр. Стара Загора
повече»

17

„ТЕЦ Марица Изток 2” с оператор „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево
повече»

18

„Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора
повече»

19

„Предприятие за производство на средства за модифициране на времето” с оператор „Стройпроект” ЕООД гр. София
повече»