Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2021 г. виж всички »

11

На 9-10.09.2021 г. в гр. Стара Загора е извършена проверка на „Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр. Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. Дадени са 6 предписания, свързани с електрически измервания и противопожарни мероприятия, които са изпълнени.