Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2021 г. виж всички »

12

На 16-17.09.2021 г. в с. Тенево, общ. Тунджа е извършена проверка на „Палфингер Продукциoнстехник България“, завод Тенево с оператор „Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД гр. Червен бряг, обл. Плевен. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.