Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2021 г. виж всички »

15

На 12-13.10.2021 г. в гр. Ямбол е извършена проверка на „Производствена база Ямбол” с оператор „Континвест” ООД гр. София. Към момента на проверката обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадени са 2 предписания, 1 от които не изпълнено поради с неизтекъл срок на изпълнение.