Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2021 г. виж всички »

16

На 21-22.10.2021 г. в гр. Нова Загора е извършена проверка на „Складова база за съхранение на ПРЗ“ с оператор „Булагро“  АД гр. Стара Загора. Към момента на проверката обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени част от изискванията към нейните елементи. Дадени са 5 предписания, касаещи актуализирането на документи, които са изпълнени.