Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2021 г. виж всички »

19

На 19.11.2021 г. в гр. Стара Загора е извършена проверка на „Предприятие за производство на средства за модифициране на времето” с оператор „Стройпроект” ЕООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадено е 1 предписание, което не изпълнено поради с неизтекъл срок на изпълнение.