Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г. виж всички »

3

На 22.05.2020 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Инсталация за производство на течни газове – кислород, азот и аргон“ с оператор „Линде Газ България” ЕООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност (СУМБ). Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.