Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г. виж всички »

2

На 19.05.2020 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора с оператор „Еко България” ЕАД гр. София.  Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. С писмо вх. № КОС-11-2621/13.05.2020 г. операторът е уведомил директора на РИОСВ – Стара Загора за намерението си да изведе обекта от експлоатация. При направения оглед се установи, че на площадката се извършват дейности с цел консервация на резервоари и тръбопроводи. В базата няма налични количества пропан-бутан.