Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г. виж всички »

6

На 09.06.2020 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на Петролна база „Зара“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадено е 1 предписание за изграждане на локална система за осигуряване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението.