Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

20

На 21.09.2018 г. в гр. Казанлък бе извършена проверка на„Завод за производство на твърди лекарствени форми, фитохимични и синтетични продукти“ с оператор„Софарма“  АД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.