Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

18

На 29.06. 2018 г. в гр. Сливен бе извършена проверка на „Топлофикация - Сливен” с оператор „Топлофикация - Сливен” ЕАД гр. Сливен. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност (СУМБ). При проверката се установи неизпълнение на част от изискванията на СУМБ, за което са дадени 15 предписания. Изпълнени са в срок.