Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

13

На 6.06.2018 г. в гр. Казанлък бе извършена проверка на „Складова база за взривни вещества и боеприпаси  „Арсенал” с оператор „НИТИ” ЕАД гр. Казанлък. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност (СУМБ). При проверката се установи, че не са изпълнени част от изискванията на СУМБ, за което са дадени 7 предписания. Всички са изпълнени в срок.