Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г. виж всички »

22

На 30.10.2020 г. в гр. Ямбол бе извършена проверка на „Производствена база Ямбол” с оператор „Континвест” ООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадени са 2 предписания, които са с неизтекъл срок на изпълнение.