Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Прекратени

Прекратени регистрационни документи - 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-285-01 от 15.03.2016 г. на ''КИРЯЗОВ СКРАП'' ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-172-01 от 25.04.2016 г. на “ЕТ“СЕМКОВ-ДД-ДИЯН ГЕОРГИЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-335-01 от 12.07.2016 г. на “ЕМ ДЖИ ЕС-АД ИНДЪСТРИ РЕСАЙКЛИНГ ГРУП”АД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-178-01 от 02.12.2016 г. на “ДАНИК”АД

Прекратени регистрационни документи - 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-274-01 от 13.03. 2015 г. на “ТЕХНОГИПС” ЕАД, с. Ковачево