Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Прекратени

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2015 г.

РЕШЕНИЕ№13-ДО-460-03 от 30.10.2015 г. на „ВИКИДЖЕЙН” ЕООД, гр. Чирпан
РЕШЕНИЕ№13-ДО-477-02 от 01.07.2015 г. на „ЕКОБЕРГ” ЕООД, гр. Добрич