АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО

РИОСВ - Стара Загора с инициативи за Седмицата на мобилността

17.09.2020 г.
​РИОСВ - Стара Загора беше гост на учениците от ОУ „Кирил Христов“ и техните ръководители Венета Кирковска и Екатерина Йовчева. На 17 септември 2020 г. децата отбелязаха Европейската седмица на мобилността.  повече»

Министър Димитров и зам.-главен прокурор Пиронева провериха два от най-рисковите складове със стари пестициди

27.08.2020 г.
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-главен прокурор от Върховна административна прокуратура (ВАП) Десислава Пиронева, заедно с представители на РИОСВ – Стара Загора провериха двата оценени като едни от най-рисковите складове у нас със стари излезли от употреба пестициди, намиращи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора.  повече»

ВАЖНО!!! Нови изисквания при подаване на документи в РИОСВ - Стара Загора за обекти на територията на общините Котел и Тополовград

16.06.2020 г.
От днес 12.06.2018 г. влиза в сила нов Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите /ПУДРИОСВ/,  обнародван в брой 49 на Държавен вестник. 
повече»

5 юни – Световен ден на околната среда ‘2020

26.05.2020 г.
Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата.  повече»

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 3 броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

16.04.2020 г.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.
повече»

От 02.04.2020г. РИОСВ – Стара Загора дава възможност за обслужване по електронен път с цел максимално намаляване необходимостта от физическо посещаване на инспекцията

02.04.2020 г.
Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДА „ЕУ“) повече»

ВАЖНО!!! До всички лица,извършващи дейности по Регламент №1013/2006г., относно превози за или внос в Република България на отпадъци, за които не се изисква нотификация

01.04.2020 г.
Лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент №1013/2006г. и получателите на отпадъци в случаите, за които не се изисква нотификация, са задължени да изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща / за РИОСВ-Стара Загора annex7@stz.riew.gov.bg повече»

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000205 "Стралджа"

27.03.2020 г.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
повече»