АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

РИОСВ- Стара Загора приключи своята кампанията по повод Световния ден на водата

29.03.2024 г.
   

    Подобаващо се отбеляза Световният ден на водата от РИОСВ - Стара Загора. От 20 до 26 март отпразнувахме празника на водата с   ученици от три училища и деца от две детски градини. 
     На поканата за провеждане на дискусии и  презентации, отправена от   Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, откликнаха от старозагорското учебно заведение Основно училище „Митьо Станев“. Ученици от втори клас ни приеха на 20 март, а с  подрастващите шестокласници се срещнахме на 22 март.  Учениците с интерес и любопитство наблюдаваха тазгодишните презентации. Всички доказаха своята заинтересованост по темата  за водата с многобройните си въпроси, които задаваха след презентирането.

    

Гостоприемните домакини от Еко клуб "Посланици на природата" към ОУ "Кирил Христов" проявиха отново доброто си отношение и поканиха експерти от РИОСВ - Стара Загора  на подготвения от тях открит мултидисциплинарен урок на тема „Вода за мир“. Той се проведе под вещото ръководство на учителите Екатерина Йовчева – по математика, и Венета Кирковска – по биология и здравно образование, с учениците от VII „в“ и VII „г“ клас, които представят училищния екоклуб „Посланици на природата“, както и с гост-участници от IV „а“ клас с класен ръководител Яна Иванова.

    

За училищния екоклуб „Посланици на природата“, който е член на Младежкия воден парламент, Денят на водата е много значим и важен празник. Сериозното отношение на учениците и техните ръководители пролича от мащаба на проведения открит урок. Учениците бяха разпределени в няколко екипа – „Изследователи“, „Лекари“, „Историци“ и две групи „Математици“. 

         

Най-напред седмокласниците презентираха нагледно различните водни резерви на планетата, за да покажат колко малко е чистата питейна вода на планетата и да апелират обществеността към  разумното й потребление. А групите на математиците решаваха математически задачи от Националното външно оценяване в VII клас, като при всяко правилно решение, децата отправяха призиви за опазване на водата, с които запознаха аудиторията. С друга презентация младите еколози засегнаха  темите  за качеството и количеството на водите и замърсяването им с  отпадъци от човешката дейност. Малките четвъртокласници завладяха публиката със своя „Лекарски екип“. Те имаха за задача да говорят за болести, породени от замърсена вода. Специален екип от  „Историци“ представиха любопитна информация за методите, които са използвани в древността  от хората, за да пречистват водата - от  Древен Египет, Древна Гърция и Древен Рим до Средновековието. Последният екип от  „Изследователи“ показаха завидни умения за работа с лабораторен комплект, който е получен като награда  от Младежкия воден парламент, и изследваха pH на водата на река Бедечка. 
         В края на открития урок учениците изказаха своето отношение към  войните и пряката зависимост между войните и застрашаването на чистата вода. Доказаха, че разбират колко е важно разумното потребление на ресурсите на днешното общество за бъдещото състояние на планетата. 
На  22 март гостоприемно ни посрещнаха  децата и ръководството на Детска градина № 34 „Райна Княгиня“ в Стара Загора. Малчуганите с интерес слушаха и  участваха в урока-беседа на тема вода и разумно потребление. След беседата децата имаха възможност да изразят чрез рисунка свето възприятие за водата.

   

Към групата на най-малките слушатели се присъединиха и деца от Детска градина № 18 „Пчелица“, Казанлък, филиал село Бузовград. Те бяха отправили покана за иницииране на мероприятие  с участие на РИОСВ - Стара Загора за Деня на водата и на 25 март ни приеха много топло. След  презентацията подробно обсъдихме с децата и техните преподаватели защо и как да пестим водата.  Обсъдихме и значимостта на ранното екологично образоване на подрастващите за изграждането им като отговорни личности.

     

Последната инициатива, с която РИОСВ - Стара Загора отбеляза Деня на водата, беше на 26 март. Наши гости бяха ученици от  ППМГ "Гео Милев", Стара Загора. Сериозното отношение и значимостта в прилагането на мерките за пестене на вода и екологичния начин на живот бяха основна тема на провелата се кръгла маса.  Запознахме учениците с добри практики, които се прилагат в екоземеделието и екоселищата в европейските държави.  С младежите си поставихме за задача да създадем проект за прилагане на практика на екологичните норми и модели на поведение, които обсъждаме по повод различни екологични дати.
Участниците  в кампанията  на РИОСВ - Стара Загора разбраха колко е важно опазването на водните ресурси. Екологичните теми, свързани с водата, доказаха на младите хора, че темата за водата обединява всички хора по света със своята значимост и е нужно да пазим ограничените природни ресурси.