АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“,

03.06.2024 г.

Във връзка с подготовка за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), в РИОСВ-Стара Загора бяха проведени две срещи на 22.05.2024 г. и 27.05.2024 г. със заинтересованите страни по програмата: представители на областни управители, общини, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и др. с цел осигуряване на прозрачност и информираност. 
На територията на РИОСВ-Стара Загора има 12 склада, където се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ), в 8 общини - Мъглиж, Павел баня, Чирпан, Казанлък, Стара Загора, Раднево, Братя Даскалови, област Стара Загора и Сливен. 
На среща беше представена кратка презентация на Програмата  „Мониторинг, контрол и 
обезвреждане на негодни за употреба продукти за растителна защита (НУПРЗ) и предприемане на превантивни мерки“, обсъдени очакванията и ангажименти на всяка заинтересована страна от програмата, процедури по реализацията и обща дискусия за окончателното решаване на проблемите със съхранението на НУПРЗ и тяхното обезвреждане.