АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО

Няма обгазяване на град Стара Загора и близките населени места

26.05.2022 г.
Във връзка с множеството сигнали постъпващи на дежурния ,,зелен телефон’’ на РИОСВ-Стара Загора, за сивкаво-розова мъгла и замърсяване на въздуха над града и околните села, уведомяваме жителите на област Стара Загора, че няма обгазяване в региона. 
повече»

РИОСВ – Стара Загора и Дирекция Природен парк „Сините камъни” с обща инициатива по повод Европейския ден на НАТУРА 2000

23.05.2022 г.
Общата инициатива стартира с презентация за Природен парк „Сините камъни” и Защитена зона „Сините камъни – Гребенец”. 

 -21 май 2022 година - Европейския ден на „Натура 2000“
повече»

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС

17.05.2022 г.
 
РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС
на тема „Само една планета” - проект в рамка, тематичен фокус „Да живеем устойчиво в хармония с природата” 
повече»