АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО

На 01.08.2023 г. с „първа копка“ започна изпълнението на дейност 3 „Реализиране на заложените дейности в техническия проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана”.

02.08.2023 г.
 На събитието присъстваха служители на РИОСВ – Стара Загора, представители на Община Елхово, на фирмата изпълнител „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД и на фирмата за строителен надзор „ИВПИ КОНСУЛТ“ ООД.
повече»

Актуално съобщение

01.08.2023 г.
Досегашният директор на РИОСВ – Стара Загора Диана Искрева - Идиго е освободена на основание на резултатите от проверка, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите от 28.04.2023 г.
повече»

Започва изпълнението на дейности за възстановяване на заливаемия характер на поддържани резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“

12.07.2023 г.
През месец юли 2023 г. ще започне изпълнението на основната дейност по проекта, свързана с възстановяване на заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“.  
повече»

Промени в екологичното законодателство, касаещи площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци

03.07.2023 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г.
повече»

Сигнал за умрял царски орел постъпи в РИОСВ-Стара Загора

16.06.2023 г.
В землището на с Камен, община Сливен е намерен мъртъв царски орел. При проверка на място се установи, че птицата е на възраст около 5-6 години. Не е открита маркировка или предавател по птицата. За установяване вида на екземпляра на мястото са изпратени експерти на РИОСВ – Стара Загора и СНЦ „Зелени Балкани“.
повече»

РИОСВ – Стара Загора направи извънредна проверка за наличие на измряла риба в река Мочурица

01.06.2023 г.
Експерти на РИОСВ - Стара Загора и РЛ - Стара Загора към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха на 31.05.2023 г. извънредна проверка на река Мочурица в община Стралджa.
повече»

Световен ден на околната среда – 5 юни

01.06.2023 г.
Заповядайте да поиграем заедно, да наградим победителите от конкурсната игра на РИОСВ – Стара Загора по случай ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ „НАТУРА 2000“  и да се насладим на постановката  „НИЕ, ВРАБЧЕТАТА“ от Йордан Радичков представена ни от  Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора.
 
повече»

21 май- Европейски ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

22.05.2023 г.
„Натура 2000“ е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. 

повече»