АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО

РИОСВ – Стара Загора продължава четвърто денонощие да следи качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара на депото в Ракитница

10.11.2022 г.
Регионалната инспекция по околна среда - Стара Загора продължава да следи качеството на атмосферния въздух след възникналия пожар на депото в Ракитница. 
повече»

След пожара на депото край Ракитница е отчетено завишение над нормата от 1,59 пъти единствено на фини прахови частици

09.11.2022 г.
Данните от измерваните показатели за качеството на атмосферния въздух за първите 24 часа показват единствено завишена средноденонощната норма за фините прахови частици (ФПЧ 10). От началото на измерванията с мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) стойностите на ФПЧ 10 са 1.59 пъти над нормата от 50 µg/m3. Според получените данни най-запрашено е било между 12:00 ч. и 13:00 ч на 08.11.2022 г. като средночасовите стойности са достигнали 381 µg/m3.
повече»

РИОСВ – Стара Загора следи качеството на въздуха след пожара на депото край Ракитница

07.11.2022 г.
РИОСВ – Стара Загора възложи измервания на емисиите на вредни вещества с цел оценка качеството на атмосферния въздух след пожара на Регионалното депо за битови отпадъци край старозагорското село Ракитница.
повече»

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

19.10.2022 г.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА: „КОМПОЗИРАЙ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ“

17.10.2022 г.
РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. Тема и условия на конкурса
Темата на конкурса е „КОМПОЗИРАЙ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ“. Нa посочения по-долу адрес следва да се изпращат рисунки на тема „чиста околна среда“. Участниците трябва да мислят в мащаб и да си представят как ще изглежда рисунката им, пресъздадена върху стена. Името на конкурса идва от виждането на фасадата като лист хартия, на който се композира. Победилите рисунки могат да бъдат копирани върху стени на някои от 16-те пречиствателни станции за отпадъчни води в страната, изградени или рехабилитирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), при съгласие от тяхна страна.
повече»

РИОСВ - Стара Загора извърши извънредни проверки на топлоелектрическите централи в енергийния комплекс „Марица Изток”

10.10.2022 г.
Проверени са ТЕЦ „Брикел“ ЕАД в гр.Гълъбово, ТЕЦ „Ей и Ес-3С Марица изток 1“ ЕООД, ТЕЦ „Контур Глобал-Марица Изток 3“ АД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД.
повече»

Експерти от РИОСВ - Стара Загора и от регионалната лаборатория извършиха замервания за качеството на атмосферния въздух във връзка с възникналия инцидент в „Арсенал“ АД

05.10.2022 г.
Извършваха се замервания на качеството на атмосферния въздух в 3 точки извън границите на площадката на „Арсенал” до най-близката жилищна зона на града.
повече»

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ BG0002021 „САКАР“

05.10.2022 г.
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за изменение на заповед № РД-758/19.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 72/14.09.2010 г.) за обявяване на защитена зона BG0002021 „Сакар“, изменена със Заповед № РД-70/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.).
повече»