АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО

Приключиха дейностите по едноседмичното обучение “Младежкоеко-предприемачество в действие” за студенти, млади учени и предприемачи по програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ

05.12.2022 г.
                                                                                           
 
Бизнес инкубатор GO-UP успешно завърши едноседмично интензивно обучение на тема “Младежко еко-предприемачество в действие”.
 
повече»

ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ В XIV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

28.11.2022 г.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.
повече»

РИОСВ – Стара Загора продължава четвърто денонощие да следи качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара на депото в Ракитница

10.11.2022 г.
Регионалната инспекция по околна среда - Стара Загора продължава да следи качеството на атмосферния въздух след възникналия пожар на депото в Ракитница. 
повече»

След пожара на депото край Ракитница е отчетено завишение над нормата от 1,59 пъти единствено на фини прахови частици

09.11.2022 г.
Данните от измерваните показатели за качеството на атмосферния въздух за първите 24 часа показват единствено завишена средноденонощната норма за фините прахови частици (ФПЧ 10). От началото на измерванията с мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) стойностите на ФПЧ 10 са 1.59 пъти над нормата от 50 µg/m3. Според получените данни най-запрашено е било между 12:00 ч. и 13:00 ч на 08.11.2022 г. като средночасовите стойности са достигнали 381 µg/m3.
повече»

РИОСВ – Стара Загора следи качеството на въздуха след пожара на депото край Ракитница

07.11.2022 г.
РИОСВ – Стара Загора възложи измервания на емисиите на вредни вещества с цел оценка качеството на атмосферния въздух след пожара на Регионалното депо за битови отпадъци край старозагорското село Ракитница.
повече»

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

19.10.2022 г.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА: „КОМПОЗИРАЙ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ“

17.10.2022 г.
РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. Тема и условия на конкурса
Темата на конкурса е „КОМПОЗИРАЙ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ“. Нa посочения по-долу адрес следва да се изпращат рисунки на тема „чиста околна среда“. Участниците трябва да мислят в мащаб и да си представят как ще изглежда рисунката им, пресъздадена върху стена. Името на конкурса идва от виждането на фасадата като лист хартия, на който се композира. Победилите рисунки могат да бъдат копирани върху стени на някои от 16-те пречиствателни станции за отпадъчни води в страната, изградени или рехабилитирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), при съгласие от тяхна страна.
повече»

РИОСВ - Стара Загора извърши извънредни проверки на топлоелектрическите централи в енергийния комплекс „Марица Изток”

10.10.2022 г.
Проверени са ТЕЦ „Брикел“ ЕАД в гр.Гълъбово, ТЕЦ „Ей и Ес-3С Марица изток 1“ ЕООД, ТЕЦ „Контур Глобал-Марица Изток 3“ АД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД.
повече»