АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО

РИОСВ – Стара Загора проверява сигнала за завишени стойности на формалдехид

29.03.2023 г.
След постъпил сигнал за завишени концентрации на формалдехид край село Копринка, РИОСВ – Стара Загора извършва проверка по случая. Провежда се подробен анализ на данните, за вида и калибровката на апаратурата, както и проверка на достоверността на цитираните резултати.
повече»

На Благовещение РИОСВ – Стара Загора почисти район в близост до сградата на инспекцията

25.03.2023 г.
      Екипът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора (РИОСВ – Стара Загора) почисти междублоковото пространство в близост до ДГ „Калина“ от изхвърлените  отпадъци около блоковете и в озеленените територии.


     
повече»

Екипът на РИОСВ- Стара Загора организира почистване на замърсени терени под мотото „Да сложим точка на замърсяването“

24.03.2023 г.
Екипът на РИОСВ- Стара Загора  кани в събота, 25.03.2023 г. от 10:00 ч., всички граждани на Стара Загора, които желаят да се присъединят към инициативата за почистване на замърсени терени в района между ул.“ Хан Аспарух“, ул.“Руси Аргов“ и ул. „Георги Кюмюрев“.
повече»

РИОСВ – Стара Загора проведе три работни срещи за обсъждане на проблемите със замърсени общински терени и управлението на отпадъците в общините

21.02.2023 г.
По инициатива на директора на РИОСВ - Стара Загора Диана Искрева  в периода  от 14 до 16 февруари се проведоха три последователни работни срещи с областните управители и представители на областните администрации в Стара Загора, Сливен и Ямбол. 
повече»

РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПОСЕТИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ ХРИСТОВ" ПО СЛУЧАЙ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

02.02.2023 г.
РИОСВ-Стара Загора и Основно училище "Кирил Христов" отбелязаха Световния ден на влажните зони.със съвместна инициатива. Общата инициатива стартира с презентация за Рамсарски територии в България. 
повече»

Розовият златовръх - ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие

26.01.2023 г.
В периода от 14 до 25 ноември 2022 г. е проведена 19-тата Конференция на страните по CITES. По предложение на Европейския съюз видът розов златовръх (Rhodiola rosea) е включен в Приложение II на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).
повече»

Що за вредител е гъсеницата на боровата процесионка и опасна ли е за хората и животните ?

18.01.2023 г.
Видът е описан  за първи път от австрийци през 1775 г., а от 1910 г. е известен в България.
Боровата процесионка е един от най-разпространените вредители в иглолистните насаждения в страната. Името „процесионка“ е свързано с начина на придвижване на гъсениците от вида, движат се  една след друга в процесия. Гъсениците се хранят с иглиците на различни видове бор, с което причиняват обезлистване на дърветата. 
повече»

Приключиха дейностите по едноседмичното обучение “Младежкоеко-предприемачество в действие” за студенти, млади учени и предприемачи по програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ

05.12.2022 г.
                                                                                           
 
Бизнес инкубатор GO-UP успешно завърши едноседмично интензивно обучение на тема “Младежко еко-предприемачество в действие”.
 
повече»