АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

​Считано от 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими

12.07.2016 г.
Считано от 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими, събирани на основание на следните членове от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите:
-    чл. 2, ал. 1, точки 1, 2 и 5, ал. 2, ал. 3, ал. 4,
-    чл. 3, ал. 1,
- чл. 4, ал. 1, точки 1, 2 и 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, точки 1 и 2, ал. 5,
- чл. 5, ал. 1, точки 1, 2 и 3, ал. 2, точки 1, 2 и 3,
се заплащат по банковата сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:

IBAN BG 47 SOMB 9130 3137 0251 01 Банков код: SOMBBGSF
Общинска банка АД, финансов център „Денкоглу“.