АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

"РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка по сигнал за изтичане на отпадни води в река Тунджа"

01.11.2021 г.
РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка по получен сигнал на „зелен телефон” за изтичане на отпадни води с пяна в река Тунджа в района на с. Ягода, общ. Мъглиж. Сигналът е постъпил в инспекцията чрез единен номер за спешни повиквания 112. 
На 30 октомври е извършена извънредна проверка на място, по време на която се констатира изтичане на отпадни води от канализационен колектор в р. Тунджа, като под тръбата на същия  е установено и наличие на бяла пяна. 
По възлагане на РИОСВ-Стара Загора е взета проба отпадъчна вода от колектора преди заустване в реката. За оценка на имисионното състояние на водния обект и по възлагане на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, като компетентен орган, са взети два броя проби преди и след заустването на отпадните води. 
Експертите на РИОСВ-Стара Загора са извършили проверки и на промишлени обекти включени в колектора, като потенциални източници на замърсяването. Към момента на обследване не е констатирано изливане на води с пяна в уличната канализация на селото.
След излизане на резултатите от взетите проби за физикохимичен анализ и при необходимост ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.