НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Проверка за замърсяване на р. Тунджа в гр. Ямбол

27.06.2023 г.
По сигнал на 26.06.2023 г. за изтичане на отпадъчни води с бяло оцветяване от тръба, експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора и Регионална лаборатория (РЛ) - Стара Загора към ИАОС, съвместно с представители на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД - гр. Ямбол извършиха незабавна проверка на р. Тунджа в централната част на гр. Ямбол. 
Установено беше изтичане на отпадъчни води от колектор „Индустриален“, част от канализационната система на град Ямбол. 
РЛ - Стара Загора взе проба за физикохимичен анализ на отпадъчна вода на изход колектор преди заустване в Тунджа. Още две проби бяха взети за изследване от водите на реката - преди и след заустването на колектор „Индустриален“. 
След приключване изследването на пробите, резултатите ще бъдат предоставени на Басейнова дирекция - гр. Пловдив за оценка на имисионното състояние на водоприемника.
При огледа на реката  не беше  установено оцветяване в бял цвят на реката, както и наличие на измряла риба.
В резултат от проверката бяха издадени две предписания на „ВиК“ ЕООД - гр. Ямбол, което експлоатира канализационната система и пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Ямбол и е отговорна за недопускане изтичането на нетренирани отпадни води в  река Тунджа.
По сигнали от 27.06.2023 за възобновено изтичане на отпадъчни води и наличие измряла риба, експерти на РИОСВ – Стара Загора отново извършват проверка на място.
При констатиране на отклонения при физикохимичния анализ на взетите проби ще бъдат предприети  съответните административнонаказателни мерки.