НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Зам.-министър Ренета Колева направи извънредна проверка на „Брикел“ ЕАД заедно с РИОСВ - Стара Загора и РИОСВ - София

09.09.2022 г.
Поредица от проверки извършиха през седмицата контролните органи на МОСВ в ТЕЦ „Брикел“ ЕАД в Гълъбово. Днес се инспектира дейността и на други оператори в енергийния комплекс „Марица Изток”.
На 5.09.2022 г. в присъствието на зам.-министъра на околната среда и водите Ренета Колева беше направена извънредна проверка на дружеството от експерти на РИОСВ - Стара Загора и РИОСВ – София. Проверяващите установиха наличие на неорганизирани емисии, формирани от работата на горивната инсталация от неуплътнени отвори, процепи и пукнатини на газоходите към енергиен котел №2 и енергиен котел №3. За установените нарушения от 05.09.2022 г. от страна на РИОСВ – Стара Загора ще бъде образувана административно-наказателна процедура по реда на чл. 123в, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за неизпълнение на условия от комплексното разрешително с №40-Н2/2021 г. 
На дружеството бяха издадени три предписания със срок на изпълнение до 9 часа на 07.09.2022 г. за представяне на: годишни графици за планови и текущи ремонти на производствената площадка, справка по часове за използваните количества въглища и биомаса, сертификати на използваното гориво, както и изразходваното количество материал за сяроочистващите инсталации (СОИ).
На 07.09.2022 г. РИОСВ - Стара Загора провери изпълнението на тези предписания и установи, че предписанията са изпълнени. Преди започване на отоплителния зимен сезон с цел недопускане на превишения на нормите за качеството на атмосферен въздух от страна на РИОСВ - Стара Загора ще бъде извършван интензивен текущ контрол на всички оператори на големи горивни инсталации в района на енергиен комплекс „Марица Изток”. 
В изпълнение на засиления контрол и днес – 09.09.2022 г., екипи на МОСВ, РИОСВ - Стара Загора и Изпълнителната агенция по околна среда проверяват ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица изток 1“ ЕООД, ТЕЦ „Брикел“ ЕАД и ТЕЦ „КОНТУР ГЛОБАЛ-МАРИЦА ИЗТОК 3“ АД.