НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

В РИОСВ – Стара Загора са отчетени и регистрирани данни за качеството на атмосферния въздух по време на пожара в „Арсенал“

02.11.2022 г.
РИОСВ – Стара Загора уточнява, че не отговаря на истината разпространената вчера в някои медии информация, че „от местната екоинспекция не са измервали допълнително качеството на въздуха заради задимяването, а най-близката измервателна станция не работи“.
На територията на Община Казанлък в с. Ръжена е ситуиран и се експлоатира стационарен пункт за мониторинг - OPSIS система Ръжена (класифициран извънградски фонов пункт за мониторинг). За периода 31.10.2022 - 01.11.2022, когато е възникнал и разпален пожарът, OPSIS системата е отчитала и регистрирала данни, като резултатите по всички контролирани показатели не отчитат превишаване  на действащите норми за качество на атмосферния въздух. 
Контролираните показатели в OPSIS системата са ФПЧ10, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, хлороводород, хлор, циановодород и фосген. Измерва се и стандартният набор от метеорологични параметри - скорост и посока на вятъра, температура, атмосферно налягане, слънчево греене и влажност.
Информация за възникналия пожар на територията  на „Арсенал“ АД, площадка Казанлък, е изпратена от дружеството в РИОСВ – Стара Загора на 01.11.2022 г. В инспекцията не са постъпвали сигнали относно пожара и опасения за замърсяване на околната среда. 
РИОСВ-Стара Загора ще продължи да наблюдава с необходимото внимание пунктовете за мониторинг за качеството на атмосферния въздух, попадащи в обхвата ѝ.