НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

В 17:00 часа концентрацията на серен диоксид в град Гълъбово е под средночасовата норма

07.07.2014 г.
Концентрацията на серен диоксид измерена от пунка за мониторинг в централната част на град Гълъбово в 17:00 часа се понижава и вече е под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Измерената стойност за този час е 73 микрограма на кубичен метър.
РИОСВ - Стара Загора информира жителите на града, че вече отпада необходимостта от предприетите предпазни мерки за защита здравето на населението.
 
Контролът на качеството на въздуха в целия регион продължава. До момента не са отчетени превишения по останалите наблюдавани показатели от другите пунктове за мониторинг.