НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Кампании виж всички »

Учениците от ХІ ОУ „Николай Лилиев” Стара Загора залесяваха в двора на училището си

Инициативата се проведе по повод Световния ден на Земята
 
РИОСВ – Стара Загора и ръководството на ХІ ОУ „Николай Лилиев” Стара Загора организираха две мероприятия, посветени на Световния ден на Земята – 22 април.
На 14 април учениците от 1 до 6 клас засадиха в двора на училището 15 фиданки от вида туя. Инициативата бе подкрепена и се осъществи със съдействието на Регионално управление по горите – Стара Загора.
На 22 април се проведе открит урок, беседа и занимателни игри с ученици от 1 б клас на същото училище. Темата на проведеното мероприятие бе разделно събиране на отпадъците и приноса на всеки човек в опазването на природата. Учениците слушаха песни, четоха разкази за отпадъците от учебното помагало ВЪЛШЕБСТВА на Васил Кинов и сглобяваха пъзели с екопослания за опазването на природата.