НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Ученици от Второ ОУ в Раднево ще участват в Световния ден на влажните зони

27.01.2017 г.
РИОСВ – Стара Загора, община Раднево, СНЦ „Зелени Балкани” и ръководството на Основно училище „Свети Паисий Хилендарски” в Раднево организират информационно-образователна инициатива за Световния ден на влажните зони – 2 февруари. В нея ще вземат участие ученици от клуба по „Природни науки и екология” на основното училище в Раднево. На 27 януари  еколозите ще изнесат беседа за биологичното разнообразие на територията на язовир „Овчарица” и региона, както и за Рамсарската конвенция – международното споразумение, което засяга опазването на тези изключително ценни екосистеми – влажните зони. Край водите на язовир „Овчарица“, на 10 февруари, радневските ученици ще имат възможност да наблюдават зимуващите водолюбиви птици.
 
Рамсарската конвенция е международен документ, подписан на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар, а България е сред първите присъединили се страни. Вече 158 държави са приели конвенцията, с която се опазват 1911 влажни зони с международно значение, с обща площ над 180 млн. хектара. Основната й мисия е опазване и разумно използване на влажните зони чрез национални действия и международно сътрудничество. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение България е представена с 10 влажни зони – „Атанасовско езеро”, „Дуранкулашко езеро”, „Езеро Вая”, „Езеро Сребърна, „Комплекс Беленски острови”, „Комплекс Ропотамо”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Остров Ибиша” и „Шабленско езеро”.