АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

29.08.2022 г.
Съобщения за първо уведомяване: КОС-01-5441/24.08.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за вегетариански изделия и салати“ в имот № 51809.501.332 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Със съдържанието на уведомлението, може да се запознаете в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на гишето за административно обслужване и в съответната община и кметство.