АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

23.08.2022 г.

Съобщения за първо уведомяване: КОС-01-4223, 4224/22.06.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на рибарник за промишлено отглеждане на риба“ в имот № 04635.51.323 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Нова Загора.Със съдържанието на уведомлението, може да се запознаете в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на гишето за административно обслужване и в съответната община и кметство. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Със съдържанието на уведомлението, може да се запознаете в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на гишето за административно обслужване и в съответната община и кметство.