НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Световен ден на водата

22.03.2024 г.
СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА
22 МАРТ 2024

ВОДА ЗА МИР


 
Какво представлява Световният ден на водата?

Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и канализацията. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water), който се управлява от един или повече членове и партньори, с определен мандат.
Темата е предложена предварително от координационния механизъм на ООН за достъп до вода и е съобразена с годишната публикация на Докладът за развитието на световните води на ООН, публикуван от ЮНЕСКО от името на механизма на ООН за достъп до вода.
През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“, а заглавието на Доклада за развитие на световните води е „Използване на водата за мир и просперитет“. Кампанията за Деня на водата се нарича  „Вода за мир“.
„Вода за мир“ - обяснение
Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт.
Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави.
Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. Освен това, от 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни съобщават, че имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води.
Въздействието на изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост  държавите  да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси - водата.
С нарастването на населението, водата ще става все по-важна в борбата срещу бедността и влошаване състоянието на околната среда.
Сътрудничеството по отношение на водата може да изгради жизненоважна устойчивост срещу екстремните метеорологични явления и да помогне на населението за смекчаване изменението и адаптиране към променящия се климат.
Общественото здраве и просперитет, хранителните и енергийни системи, икономическата продуктивност и целостта на околната среда разчитат на добре функциониращ и справедливо управляван воден цикъл.
Това означава, че защитата от дискриминация и гарантирането на равенство при осигуряване на достъп до вода и канализация може да има положителен ефект в обществото.
Мирното сътрудничество относно водата може да прелее в мирно сътрудничество във всички сектори.
Като работим заедно за балансиране на човешките права и нужди на всеки, водата може да бъде стабилизираща сила и катализатор за устойчиво развитие.
С течение на времето е имало много повече случаи на сътрудничество, отколкото конфликти за вода, но има още много какво да се направи.
Трябва да действаме въз основа на разбирането, че водата не е само ресурс, който трябва да се използва и за който трябва да се конкурираме – това е човешко право, присъщо на всеки аспект от живота.
На местно и национално ниво, различни потребители на вода – по-специално на вода и канализационни услуги, енергетика, храна и промишленост – трябва да си сътрудничат чрез интегриран управленски подход относно водните ресурси и насърчаване на кръговата икономика.
На ниво басейн държавите трябва да разработят споразумения и да създадат институции за мирно управление на  водните ресурси, които пресичат международните граници.
Сътрудничеството в областта на трансграничните води е от съществено значение за мира и просперитета. Правителствата трябва да си сътрудничат двустранно, регионално или глобално, например чрез подписване и прилагане на Конвенцията на ООН за водите и Конвенцията за водните течения.
Всички имаме роля.
https://www.unwater.org/our-work/world-water-day